Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

29.9.2011

Strukturmodell för Åbo stadsregion 2035 - gemensam strategi för markanvändningen i kommunerna

För Åbo stadsregion utarbetas som bäst en strukturmodell som baserar sig på hållbar utveckling och syftar till att främja områdets attraktionskraft. Modellen är en fortsättning på den plan för stadsregionen som ingick i service- och strukturreformen inom kommunsektorn (KSSR-projektet).

I arbetet med strukturmodellen deltar de 14 kommunerna inom pendlingsområdet i stadsregionen: Aura, Lundo, Masko, Nousis, Nådendal, Pemar, Reso, Rusko, Sagu, S:t Karins, Tarvasjoki, Virmo, Väståboland och Åbo. I arbetet deltar också Egentliga Finlands förbund. Dessutom deltar Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland i beredningen av strukturmodellen.

Det viktigaste syftet med arbetet är att lägga fram en gemensam syn i fråga om de långsiktiga utvecklingslinjerna för samhällsstrukturen inom stadsregionen. I arbetet med strukturmodellen är det meningen att ta fram principiella linjedragningar för olika regionalt viktiga funktioner såsom utvecklandet och profileringen av boende- och arbetsplatsområdena, ordnandet av servicen och uppbyggandet av trafiknätet och grönområdena inom stadsregionen. Målet är inriktat på en hållbar stadsstruktur år 2035.

Syftet är att strukturmodellen ska styra de allmänna principerna för markanvändningen i kommunerna, även om modellen inte i juridisk mening ska styra planläggningen eller byggandet. Strukturmodellen har därför karaktär av en gemensam markanvändningsstrategi för kommunerna. Framdeles är det meningen att strukturmodellen ska användas som grund vid landskaps- och generalplaneringen.

Den första mellanrapporten om arbetet med strukturmodellen har färdigställts. I rapporten analyseras nuläget i Åbo stadsregion och de mål som uppställs för arbetet med strukturmodellen. Samtidigt som mellanrapporten framläggs kommer den att presenteras vid ett möte för allmänheten och utlåtanden om den kommer att inbegäras av kommunerna, Egentliga Finlands förbund och andra myndigheter.

Framläggande av handlingarna samt ytterligare information:

Planen för deltagande och information för arbetet med strukturmodellen för Åbo stadsregion 2035 och den första mellanrapporten ”Utgångspunkter och mål” var framlagda 1.11.-19.11.2010.

 

Möte för allmänheten

Mellanrapporten 2 om strukturmodellen för Åbo stadsregion 2035 presenteras för allmänheten onsdag 13.4.2011 kl. 18.00 i auditoriet vid Trädgårdsgatan, adress Trädgårdsgatan 1, Åbo. På samma plats visas en utställning som besökarna kan studera fr.o.m. kl. 15.00. Välkommen!

 

Ytterligare information:

e-post: förnamn.släktnamn@turku.fi

  • planeringsdirektör Heikki Saarento och
  • landskapsingenjör Janne Virtanen, Egentliga Finlands förbund

e-post: förnamn.släktnamn@varsinais-suomi.fi

  • sektorchef Pasi Rajala och
  • planeringschef Iris Broman, Pöyry Finland Oy, tfn +358 10 33 11

e-post: förnamn.släktnamn@poyry.com

 

 


suomenkielinen versio | svensk version

Sivua viimeksi päivitetty 29.9.2011 8:35 ja sivu on julkaistu 9.8.2010 15:22

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio