Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

4.6.2012

Turun, Tampereen ja Oulun seuduille valtion ja kuntien välinen seudullinen aiesopimusmenettely

Aiesopimuksen lähtökohtana on valtioneuvoston 12.11.2009 hyväksymä selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Selonteossa on esitetty, että Turun, Tampereen ja Oulun seuduilla otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön vuoden 2012 loppuun asti kestävä valtion ja seudun kuntien välinen seudullinen aiesopimusmenettely. Se on osapuolten yhteistä tahtotilaa ja tulevaisuuden kehityssuuntia kuvaava aikomus. 

Menettelyn tarkoituksena on tukea suurten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Tavoitteena on kytkeä yhteinen seudullinen liikennejärjestelmäsuunnittelu yhteiseen seudulliseen maankäytön suunnitteluun ja siihen liittyvien investointien toteuttamisen ajoitukseen.

Aiesopimus perustuu Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnittelua yhteen sovittavaan rakennemallityöhön 2035 sekä sitä toteuttaviin toimenpiteisiin.

Sopimuksen osapuolina alustavasti ovat Turun kaupunkiseudun kunnat (rakennemallityön kunnat), Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto ja valtion osalta Ympäristöministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtiovarainministeriö ja Liikennevirasto.

Aiesopimuksen tuetaan

  • kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain, 
  • valtioneuvoston selonteon kaupunkiseutulinjausten tavoitteiden,
  • valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden,
  • liikenteen hallinnonalan ilmastopoliittisen ohjelman,
  • kansallisen ilmasto- ja energiastrategian ja
  • kaupunkipolitiikan ja energiatehokkuuden periaatepäätösten toteutumista. Sivua viimeksi päivitetty 4.6.2012 10:16 ja sivu on julkaistu 28.6.2011 10:06

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio