Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

1.12.2011

Talvikunnossapito on kaupungin ja kiinteistönomistajien yhteinen asia

Talvikunnossapito käsittää katujen, jalkakäytävien ja kevyenliikenteen väylien, pysäköintialueiden sekä muiden yleisten alueiden kunnossapidon talvella siten, että liikkuminen on koko ajan sujuvaa ja turvallista.

Pysäköintipaikat on syytä pitää puhtaana lumesta, jotta vältytään paikoitusongelmilta. Katujen ja muiden alueiden talvikunnossapito on erityisen tärkeää, jotta pelastusajoneuvot pääsevät perille.

Kaupungin vastuulla on:
• Kadun kunnossapidossa kunnalle kuuluu kaikki, mitä ei erikseen ole säädetty tontinomistajan tehtäväksi.
• Pyörätien sekä rakenteellisesti toisistaan erottamattoman jalankulku- ja pyörätien kunnossapito.
• Kunnan hallinnassa olevan torin, katuaukion, puiston ja muun näihin verrattavan yleisen alueen pitäminen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa.

Kiinteistönomistajan vastuulla on:
• Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää.
• Huolehtia liukkauden torjumisesta ja hiekoitushiekan poistamisesta jalkakäytävältä.
• Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit.
• Pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.
• Vastata tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta, rummun auki pitämisestä ja
   aurausvallin poistamisesta.

Tontilta aurattavien lumien siirto kadulle on kielletty.

Tiekarhu

 

Turussa talvikunnossapitotehtäviä on otettu tontinomistajilta kaupungin vastuulle

Jalkakäytävien talvikunnossapitotehtävien ottaminen kaupungin vastuulle tarkoittaa, että

  • kaupunki hoitaa ilmoittamillaan kaduilla tontin kohdalla olevan jalkakäytävän aurauksen ja hiekoituksen
  • kaupunki hoitaa hiekoitushiekan poiston jalkakäytävältä keväällä,
  • kaupunki hoitaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneiden lumivallien poiston tarvittaessa,
  • vastuu talvikunnossapidosta siirtyy kaupungille, esim. liukastumisonnettomuuksissa.

Jalkakäytävien koneellinen talvikunnossapito saattaa aiheuttaa pysäköintikieltoja ja -järjestelyjä, mikäli

  • pysäköinti on sallittu jalkakäytävän vieressä ja jalkakäytävä on kapea (kunnossapitokalusto vaatii n. 2,35 m leveän vapaan tilan).

Jos lunta on paljon, kaupunki voi käyttää toisen puolen jalkakäytävää lumitilana, mikäli kadulla on jalkakäytävä molemmilla puolilla katua.

Pysäköintiä joudutaan rajoittamaan

Runsaslumisina talvina talvikunnossapito edellyttää pysäköinnin ajoittaista kieltämistä. Turussa otetaan käyttöön Helsingin malliin ajoneuvon siirtokehotuskyltti. Kyltti asennetaan paikalleen kaksi vuorokautta ennen katualueen suunniteltua talvikunnossapitotyötä, ja siinä ilmoitetaan pysäköinnin rajoitusaika. Kylttiä tullaan käyttämään lumenaurauksen, lumi- ja jääpolanteen poiston, liukkauden torjunnan ja keväisen hiekanpoiston yhteydessä.

Kaupungin talvikunnossapidon pääurakoitsijat:

  • Destia Oy: Saramäki, Lentokentän kaava-alue, Vaiste, Moisio, Yli-Maaria, Jäkärlä, Paattinen
  • Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos: muu Turku

Lisätietoja Turun kaupungin internet-sivuilta: www.turku.fi > Kartat, kadut ja liikenne > Kadut > Katujen kunnossa- ja puhtaanapito. Sivuilta löytyvät mm. päivystyspuhelinnumerot ja katuluettelo.

Lumenkaatopaikat sijaitsevat Orikedolla ja Iso-Heikkilässä

Kiinteistöt voivat viedä lunta kaupungin ylläpitämille lumenkaatopaikoille, jotka sijaitsevat Orikedolla ja Iso-Heikkilässä. Näiden lisäksi kaupungilla on seitsemän lumen varasijoituspaikkaa eri puolilla kaupunkia, jotka otetaan käyttöön sen jälkeen, kun varsinaiset lumensijoituspaikat ovat täynnä. Lumensijoituspaikat muuttuivat maksulliseksi tänä syksynä kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Yli puolet jalkakäytävistä kaupungin hoidettavina

Vastuunjako perustuu kunnossapitolakiin. Kunnossapitolain mukaan kunta voi päätöksellään ottaa kokonaan tai osittain huolehtiakseen tontinomistajalle kuuluvista kunnossapitotehtävistä yhden tai useamman tontin osalta, kaikilla asemakaava-alueilla tai asemakaavan määrätyllä osalla. Tontinomistajalla tarkoitetaan laissa myös kiinteistön haltijana olevaa vuokramiestä.

Kun kaupunki ottaa jalkakäytävän talvikunnossapidon vastuulleen, työ tehdään koneellisesti tarkoituksenmukaisina alueellisina kokonaisuuksina. Turussa on otettu vuosina 2007, 2008 ja 2011 tontinomistajien talvikunnossapitotehtäviä kaupungin vastuulle. Kaupunki hoitaa tällä hetkellä yli 2/3 kaupungin alueella olevista jalkakäytävistä. Kaupunki ei peri maksua tontinomistajilta/-haltijoilta jalkakäytävien talvikunnossapidosta.


Sivua viimeksi päivitetty 1.12.2011 14:44 ja sivu on julkaistu 1.12.2011 14:43

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi