Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

25.5.2012

Liinahaan vanhainkodin harjannostajaiset 14.9.2011

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arven tervehdys

Turussa on väestömäärän nähden suhteellisesti enemmän seniori-ikäisiä kuin muissa Suomen kaupungeissa. Tästä syystä kaupungin tulee ottaa erityisen tarkasti huomioon vanhusväestön palvelutarjonnan taso ja puitteet. Väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin vastaaminen edellyttää kaupungin vanhuspalveluiden kehittämistä, jotta niukkojen taloudellisten resurssien puitteissa pystytään antamaan asiakkaille laadukasta ja yksilöllistä hoitoa.

Vanhustenhuolto muodostaa kokonaisuuden, jossa tehdään hallintokuntarajat ylittävää moniammatillista yhteistyötä kaupungin sosiaali- ja terveystoimien sisällä sekä muiden julkisen ja avoimen sektorin palveluntuottajien kanssa.

Tänä päivänä hoitomenetelmät ovat muuttuneet säästävämmiksi, mikä on johtanut lyhyempiin hoitojaksoihin sairaalassa. Uudet hoitomenetelmät ovat mahdollistaneet yhä iäkkäämpien hoidot, mutta kustannusten nopea nousu asettaa rajoituksensa niiden toteuttamiselle.

Sairaalahoidon merkitys tulee pienenemään ja avohoidon osuus kasvaa entisestään. Geriatrisen avohoidon kehittäminen on tässä avainasemassa. Tähän kuuluvat niin tautien varhainen toteaminen, niiden hyvä hoito kuin kuntouttamista edistävä toiminta. Palveluja kehitettäessä panostetaan siihen, että ikääntyneet itse ovat mukana palvelujen suunnittelussa.

Yhtenä vastauksena lisääntyvään hoitotarpeeseen on nyt harjakorkeuteensa noussut Liinahaan vanhainkodin peruskorjaushanke. Tilaliikelaitoksen yhdessä Sosiaali- ja terveystoimen kanssa laatima vanhainkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin vuoden 2009 lopussa ja rakennustyöt käynnistyivät joulukuussa 2010. Valmista taloa pääsemme ihastelemaan ensi vuoden keväällä.

Suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on alusta alkaen ollut mahdollisimman avoin vuorovaikutus tilaajan, käyttäjien ja toteuttajien kesken. Hankkeen keskeinen tavoite on, että osastoilla pystytään tarjoamaan tasokasta hoitoa pysyvää laitospaikkaa tarvitseville vanhuksille.

Kaikissa tiloissa huomioidaan liikuntaesteisyys ja henkilökunnan työskentelytilat on suunniteltu mahdollisimman ergonomisiksi. Jokaisella osastolla on myös oma olohuone, keittiö, erillinen pesutila ja henkilökunnan tilat.

Arkkitehtuuriltaan tilat on suunniteltu mahdollisimman kodikkaiksi ja ihmisläheisiksi. Lisäksi peruskorjauksen myötä rakennuksen tekniset ratkaisut ja vanhusten asuintilojen varustus saadaan vastaamaan raskaan hoitotyön asettamia vaatimuksia. Asukkaat tullaan hoitamaan osastoilla elämän loppuun asti, joten hoitotilat suunnitellaan siten, että myös saattohoito on mahdollista.

Vanhainkodissa tullaan tarjoamaan myös lähiympäristössä omissa kodeissaan asuvien vanhusten itsenäistä selviytymistä ja virkistystä tukevia palveluja. Uudesta talosta löytyvät muun muassa fysioterapeutin tilat, kampaaja ja kauneudenhoitotila, saunaosasto ja talon yhteinen ruokasali. Liinahaan vanhainkoti tuleekin toiminaan koko alueen vanhusten yhteisenä olohuoneena. Uskon, että pian valmistuva Liinahaan vanhainkodin malli toimii esimerkkinä myös tuleville peruskorjauskohteille ja uudisrakennuksille.

Haluan kiittää kaikkia mukana olleita tahoja, eri alojen suunnittelijoita ja urakoitsijoita, hyvässä hengessä tehdystä työstä kaupungille tärkeän investointikohteen rakentamiseksi.

 


Sivua viimeksi päivitetty 25.5.2012 13:55 ja sivu on julkaistu 15.9.2011 10:00

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi