Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Tietoa tuleville vanhemmille -illat jatkuvat taas ensi syksynä!

Neuvoloiden järjestämien perhevalmennusten lisäksi Turun kaupungin hyvinvointitoimiala tarjoaa tuleville vanhemmille ensi syksynä mielenkiintoisen luentosarjan eri aiheineen. Tervetuloa!

Oppilaiden mukaan ottaminen, yhteisöllisyys ja hyvinvointi keskiössä

Koulujen hyvinvointityö on kaikkien juttu

Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Turun kaupunki järjestivät yhteistyössä alueen toisen asteen oppilaitosten kanssa koulutusiltapäivän ”(Sairaan) terveen hyvä oppilaitos”. Esillä olivat hyvät käytännöt, joilla opiskelijan hyvinvointia voidaan parantaa.

Nyt on aika ilmoittautua ruoanvalmistuskursseille

Kevään 2015 ruoanvalmistuskurssit

Terveyden edistämisen yksikön kotitalousneuvonnan kevään 2015 kurssitarjonnassa on uutuutena VAIN MIEHILLE suunnattu painonhallintakurssi.

 

Mitä terveyden edistäminen on?

Kansanterveyslaissa (2005/928) terveyden edistäminen määritellään osaksi kansanterveystyötä. Terveyden edistäminen on Suomen terveyspolitiikkaa linjaavassa Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa pääpainopistealueena. Ohjelman väliarvioinnin voit lukea tästä. Terveyden edistämisen laatusuositus ohjaa kuntien terveydenedistämistyötä.

Terveyttä määrittäviin tekijöihin vaikuttamalla ja puuttumalla voimme kukin edistää terveyttämme. Näitä määrittäviä tekijöitä ovat ikään, sukupuoleen, yksilöllisiin tietoihin ja taitoihin, kokemuksiin ja elintapoihin liittyvät asiat, toimeentulo, ystävien ja perheen tuki, koulutus, elinolot, yhteiskunnan palvelujen käyttö tarvittaessa, kulttuuri, turvallisuus ja osallisuus.

Terveyden edistämisen yksikkö palvelee

Terveyden edistämisen yksikkö tarjoaa asiantuntijuutta ja kehittämistukea hyvinvointitoimialan kaikille yksiköille, kaupungin eri hallinnonaloille ja kaupungissa toimiville järjestöille. Työmme avulla tuemme terveyspalvelujen kehittymistä terveyttä edistävään suuntaan.

Yksikössämme työskentelee kaksi ravitsemusterapeuttia, kotitalousneuvoja, liikuntaneuvoja, ehkäisevän päihdetyön suunnittelija, terveysohjaaja, terveyskasvatuksen yhdyshenkilö ja seksuaaliterveyden asiantuntija. Meistä jokainen tukee terveystoimen terveydenedistämistyötä toimimalla omilla osa-alueillamme erityisosaajina.

Hyvinvointitoimialan asiakkaille tarjoamme mm. ravitsemusterapeuttien yksilö- ja ryhmäneuvontaa sekä yleisöluentoja. Terveystoimen henkilökuntaa yksikkömme palvelee tarjoamalla asiantuntija-apua terveistä elintavoista sekä kotitalouden käytännön asioista ruoanvalmistuksesta kodinhoitoon ja kodinkoneiden hankintaan ja hoitoon, tiedotusta terveyteen liittyvissä asioissa, koulutusta ja yhteistyötä terveysneuvonnan kehittämiseksi. Olemme mukana myös erilaisissa terveyden edistämisen hankkeissa suunnittelijoina ja toteuttajina. Lisäksi huolehdimme ajantasaisesta ja asiantuntevasta terveyskasvatusaineistosta, entistä enemmän myös sähköisesti.

Yksikkömme sijaitsee Turun keskustassa, osoitteessa Käsityöläiskatu 2, 2 krs.
(Entinen  laboratorio)

Toimipaikan yhteystiedot

Linkkejä terveyden edistämiseen

Kansanterveyslaki
THLn Terveyden edistäminen –aihesivut
Terveyden edistämiseen liittyvä lainsäädäntö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Suomen sosiaali ja terveys ry 
Vsshp:n terveyden edistämisen suunnitelma
Hyvinvointipalveluverkko kaikenikäisille
Terve kunta - verkosto
Turun kaupunkistrategia

Terveys-EU-portaali tietoa terveyden edistämisen eri aihealueista ja menetelmistä Euroopan kielillä

Ulkomaisia tutkimuksia suomeksi
 


suomenkielinen versio | svensk version

Sivua viimeksi päivitetty 14.11.2014 12:01 ja sivu on julkaistu 14.11.2014 12:00

Muut nostot

Hyvinvointipalveluverkko

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi