Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

Myös avointa ohjelmaa - tervetuloa!

Portsakodissa vietetään saaristoviikkoa 18.5.–22.5.2015

Toukokuisen viikon ajan palvelutalo Portsakodin ohjelma henkii saaristolaistunnelmaa erilaista ohjelmaa ja talon koristelua myöten. Yleisö on tervetullut kuulemaan luentoa, konserttiin, nauttimaan pihamarkkinoista sekä hiljentymään hartauteen.

Ohjelmaa koko viikolle

Runosmäen vanhuskeskus 40 vuotta

Runosmäen vanhainkoti valmistui vuonna 1975 - nyt on aika juhlistaa 40 vuotta täyttävää vanhuskeskusta. Viime vuonna valmistuneen remontin jälkeen vanhuskeskus on yli 230 asukkaan koti.

Portsakodissa panostetaan multisensoriseen työhön

Taidenäyttely tarjoaa palvelutalon asukkaalle elämyksen

Portsakodin esimiehen Maria Vane-Tempestin ensimmäinen taidenäyttely on esillä palvelutalossa 5.10.2014 asti. Vane-Tempest kokee vaihtuvien taidenäyttelyiden tuovan iloa palvelutalon arkeen, sillä ne herättävät asiakkaissa tunteita ja keskusteluja.

 

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäille henkilöille, joiden ei ole mahdollista jatkaa yksityiskodissa asumista kotiin vietävien palvelujen varassa. Tehostettua palveluasumista järjestetään ryhmäkodeissa ja tehostetun palveluasumisen erillisasunnoissa. Osa ryhmäkodeista on tarkoitettu muistisairaille henkilöille. Hoitohenkilökunta on paikalla yksiköissä ympäri vuorokauden.

Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista hoitoa, jonne muuttamista edeltää iäkkään henkilön laaja-alainen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa. Arviointi toteutetaan vuorovaikutuksessa iäkkään henkilön kanssa ja hänen omia näkemyksiään kunnioittaen. Myös iäkkään henkilön läheisten näkemykset huomioidaan.

Lisätietoa tehostetusta palveluasumisesta ja ympärivuorokautisesta hoidosta sekä iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnista saa vanhuspalvelujen palveluohjauksesta ja kotihoidon sosiaalityöntekijöiltä.

Vanhuspalvelujen palveluohjaus
p. 02 262 6172
ma-pe klo 9.00-15.00

Kaupungin omat tehostetun palveluasumisen toimintayksiköt

Turun kaupungilla on kymmenen palveluasumisen toimintayksikköä, joista viisi on muistisairaiden ryhmäkotia: Elsekoti, Mansikkapaikka, Pohjantähti, Kutomokoti ja Villa Piipari. Palveluasumisen toimintayksiköt kuuluvat vanhuskeskuksiin, joita Turussa on neljä.

Hoidon ja palvelun sisältö

Iäkkään henkilön hoidossa kiinnitetään erityistä huomiota toimintakyvyn ja sosiaalisten verkostojen ylläpitämiseen, suun terveyteen, ravitsemukseen, turvalliseen lääkehoitoon ja asiakasturvallisuuteen. Asukkaalta peritään hoito- ja palvelumaksu, joka määräytyy asukkaan bruttotulojen perusteella. Maksu voi olla korkeintaan palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Hoito- ja palvelumaksun kattaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisen ohjauksen ja avustaminen päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa (mukaan lukien kylvetys ja saunotus), toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän toiminnan järjestämisen; lääkehuollon ja –hoidon toteutuksen, sairaanhoidon; viikoittaiset lääkäripalvelut; asunnon päivittäis­siistiminen (erillisasunto ja ryhmäkoti) ja siivouksen (ryhmäkoti).

Hoito- ja palvelumaksun lisäksi asukkaalta peritään tukipalvelumaksu. Tukipalvelumaksu kattaa liinavaatteet ja niiden huollon, vaatehuollon, perushygieniatuotteet sisältäen vuoteensuojat, asiointipalvelu ja turvapuhelin (erillisasunnot). Tukipalvelumaksu on 25 €/kk ryhmäkodeissa ja 50 €/kk palvelutalojen erillisasunnoissa.

Ateriapalvelut

Tehostetussa palveluasumisessa asukas saa päivittäiset ateriat (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala ja tarvittaessa yöpala). Ateriapäivän hinta on 1.1.2014 alkaen 13,50 €.

Asuminen

Asukas tekee vuokrasopimuksen ja maksaa vuokraa ja muita asumisen kuluja (sähkö, vesi), mikäli kulut eivät sisälly vuokraan. Asukas kalustaa ja sisustaa huoneensa / asuntonsa itse. Tarvittaessa asukkaalle järjestetään ns. hoitosänky. Erillisasunnoissa on turvapuhelin.


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sivua viimeksi päivitetty 5.2.2015 10:05 ja sivu on julkaistu 10.12.2008 15:02

Muut nostot

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi