Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

 

ARTTU tutkii kunta- ja palvelurakenne -hanketta

Paras-arviointitutkimusohjelma (ARTTU) on vuonna 2008 käynnistynyt laaja tutkimuskokonaisuus, jota Kuntaliitto koordinoi. Ohjelma tuottaa systemaattista ja vertailukelpoista tietoa Paras-hankkeen muutosprosesseista ja muutoksen vaikutuksista kuntien sekä eri toimijoiden näkökulmista. Tutkimusohjelman lähtökohtiin voi tutustua Kunnat.net -sivustolta.

Viisivuotisen tutkimusohjelmakauden aikana selvitetään uudistuksen vaikutuksia kunnallisiin palveluihin, demokratiaan ja johtamiseen, henkilöstöön, kunta- ja paikallistalouteen sekä yhdyskuntarakenteen toimivuuteen.

Kukin aihealue muodostaa oman tutkimusmoduulin. Hankekokonaisuuteen kuuluvat myös uudistuksen toimeenpanon suunnitteluvaiheen arviointi, uudistuksen kielellisten vaikutusten arviointi sekä uudistuksen tasa-arvovaikutusten arviointi.  

Turun kaupunki on mukana yhteistyöhankkeena toteutettavassa tutkimusohjelmassa yhtenä sen 40 tutkimuskunnasta. Valitut kunnat edustavat erityyppisiä kuntia esimerkiksi kunnan koon, maantieteellisen sijainnin sekä maaseututyypityksen mukaan tarkasteltuna. Mukaan on valittu kuntaliitoskuntia, yhteistyökuntia, kaupunkiseudun kuntia ja muita kuntia.

Tutkimushanke päättyy vuoden 2012 lopussa, johon mennessä myös loppuraporttien on tarkoitus valmistua.

 


Sivua viimeksi päivitetty 23.3.2012 10:39 ja sivu on julkaistu 23.3.2012 10:36

Muut nostot

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio