Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

 

Vanhuspalvelujen sosiaalityö

Vanhuspalvelujen sosiaalityötä tehdään kotihoidon, ympärivuorokautisen hoidon ja geriatrisen sairaalahoidon piirissä.

Vanhuspalveluiden sosiaalityö sisältää mm. neuvontaa edunvalvontaan, sosiaali- ja vanhuspalveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijä on mukana esim. arvion tekemisessä silloin, kun kotihoito näkee hoitopaikan hakemisen välttämättömäksi ja hän myös tekee viranhaltijapäätöksen vanhainkotihoidosta ja tehostetusta palveluasumisesta.

Kotihoito

Kuusi vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijää työskentelee kotihoidossa olevien asiakkaiden parissa. Asiakkaana voi olla myös vanhus, joka ei ole kotihoidon piirissä tai jonka hyvinvoinnista vastaa omainen.

Sosiaalityöntekijät ovat kotihoidon mukana selvittämässä vanhuksen ja omaisen kanssa ongelmatilanteita, jotka vaikeuttavat kotona selviytymistä. Sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo vanhuspalveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hän tukee vanhuksen itsemääräämisoikeutta ja etsii keinoja, jotka tukevat arjessa selviytymistä.

Sosiaalityöntekijä on mukana arvion tekemisessä silloin, kun kotihoito näkee hoitopaikan hakemisen välttämättömäksi. Sosiaalityöntekijä tekee viranhaltijapäätöksen vanhainkotihoidosta ja tehostetusta palveluasumisesta.

Kotihoidon sosiaalityöntekijöillä on puhelinaika maanantaista perjantaihin kello 9.00–11.00.

Kotihoidon sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot

Ympärivuorokautinen hoito

Ympärivuorokautiseen hoitoon kuuluu Turussa viisi vanhuskeskusta, joihin kuhunkin kuuluu erilaisia hoitoyksiköitä, esim. vanhainkoti ja palvelutalo. Jokaisessa viidessä vanhuskeskuksessa työskentelee sosiaaliohjaaja, joka ohjaa ja neuvoo kyseisen vanhuskeskuksen asukasta edunvalvontaan, sosiaalipalveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Sosiaaliohjaaja on asukkaan ja omaisen käytettävissä oman alansa asiantuntijana.

Parhaiten yhteyden sosiaaliohjaajiin saa saa hoitokodin henkilökunnan kautta.

Ympärivuorokautisen hoidon sosiaaliohjaajien yhteystiedot

Geriatrinen sairaalahoito

Geriatrisessa sairaalahoidossa työskentelee kolme sosiaalityöntekijää, jotka toimivat sosiaalityön asiantuntijoina sairaalaosastoilla, mm. Kaskenlinnan sairaalassa. He osallistuvat moniammatillisiin työryhmiin oman alansa edustajina.

Sosiaalityöntekijä vastaa siitä, että potilas saa tarvitsemansa tiedon esim. edunvalvonnasta, sosiaalipalveluista ja sosiaaliturvaan liittyvistä kysymyksistä. Sosiaalityöntekijät ovat potilaan ja omaisen käytettävissä.

Parhaiten yhteyden sosiaalityöntekijöihin saa sairaalan henkilökunnan kautta.

Geriatrisen sairaalahoidon sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot

Lyhytaikaishoidon sosiaalityö

Lyhytaikaishoidon sosiaalityö (asiakas tulee kotoa pääsääntöisesti 1–2 viikon hoitojaksolle) on keskitetty yhdelle vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijälle, jonka kautta lyhytaikaishoidon varaukset hoidetaan. Lyhytaikaishoitoa kohdennetaan mm. omaishoidon asiakkaille. Hoitojakson tavoitteena on asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn paraneminen.

Sosiaalityöntekijän tavoittaa maanantaista perjantaihin kello 9.00–11.00 välisenä aikana puhelimitse numerosta 050 396 7004.


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sivua viimeksi päivitetty 18.8.2014 11:24 ja sivu on julkaistu 17.6.2010 13:41

Muut nostot

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi