Hertta Kiiski & Jenna Sutela

wam kiiskisutela
8.6.–16.9.2018

Hertta Kiiski & Jenna Sutela

Hertta Kiiski works with photography, moving images, objects, space, and often with her own daughters. Her works discuss empathy, as well as the relationships between people, non-humans and space. Sutela’s media includes words, sounds, and other living materials. Her projects typically explore the relationship between humans and other forms of organic and synthetic life.  

Hertta Kiiskillä (s. 1973) ja Jenna Sutelalla (s. 1983) on kesän aikana WAMissa rinnakkaiset näyttelyt, jotka soljuvat ja limittyvät toisiinsa. Kiiskin ja Sutelan pääosin videoon ja valokuvaan keskittyvän tuotannon lähestymistapa korostaa kollektiivisuutta: yhdessä työskentely onkin tärkeää molemmille taiteilijoista. Kollektiivinen työskentely mahdollistaa dialogin, ajatusten kyseenalaistamisen ja ideoiden kehittämiseen edelleen.

Molemmille taiteilijoille ajatus yhteistyöstä on laaja: se kattaa paitsi ihmisten ja taiteilijoiden välisen yhteistyön, myös eri aloja yhdistävän ja jopa lajienvälisen yhteistyön. Molemmat tarkastelevat myös toiseuden käsitettä: miltä maailma näyttää kalan näkökulmasta tai millainen suhde ihmisellä on mikrobien maailmaan.

Jenna Sutela työskentelee usein yhdessä tieteentekijöiden kanssa, mutta myös muilla lajeilla, kuten mikro-organismeilla, on osansa teosten prosesseissa. Esimerkiksi Nam-Gut (the microbial breakdown of language) -teos pohjautuu tietokoneen sisällä käymisprosessissa olevan kombutsa-juoman vaiheisiin. Bakteerien ja hiivan symbioottisen yhdyskunnan elämä ja liikkeet tuottavat satunnaislukuja, jotka tuottavat runoutta: solujen ja entsyymien toimintaan pohjautuva algoritmi rikkoo ja järjestelee taiteilijan kirjoittamien tekstien sanoja uudelleen. Jenna Sutelalta on esillä myös uusi Holobiont-videoteos, joka käsittelee kaiken elämän (niin biologisen kuin synteettisen) yhteyksiä ja ääriolosuhteita.

Hertta Kiiski puolestaan tekee teoksensa usein yhteistyössä omien tyttäriensä ja veljentyttärensä kanssa. Kiiski näkee taiteensa eräänlaisena spontaanina leikkinä, joka kehittyy yhdessä tehden. Hertta Kiiski työskentelee valokuvan, liikkuvan kuvan, objektien ja tilan kanssa. Teoksissa pohditaan empatiaa sekä ihmisten ja ei-inhimillisen olentojen välisiä suhteita. Kiiskille teoskokonaisuus käy keskustelua aina myös ympäröivän tilan kanssa ottaen sen osaksi teosta.

Hertta Kiiskiltä on esillä Turun kaupungin taidekokoelmaan kuuluva installaatio Birds of Paradise, joka koostuu videosta, kasveista, jumppapalloista ja tuoksusta. Lisäksi Kiiski luo WAMin aulassa olevaan akvaarioon ja sen läheisyyteen paikkasidonnaisen teoksen, jonka lähestymistapana on lajienvälisyys, dialogin mahdollisuus ja empatia. Akvaario on yhtä aikaa kalojen koti, ihmisen luoma vankila ja näyttämö yleisölle. Videon ja valokuvien avulla näkökulma pyritään kääntämään näyttämöltä yleisöön, katsottavista katsojiin.

Hertta Kiiski toimii Turussa ja Jenna Sutela tällä hetkellä Berliinissä. Taiteilijoita ovat tukeneet Koneen Säätiö, Henry Lönnforsin rahasto ja Taike.

Näyttelyopastukset
suomeksi sunnuntaisin klo 14 (ei 24.6.)
ruotsiksi sunnuntaisin 17.6., 29.7., 26.8. ja 16.9. klo 15

Event price: 
  • adults 9 €
  • reduced price 4 €
  • 7–15 yrs. 2 €
  • family ticket 22 €
Event organizer: 
+358 2 262 0850
Event place: 
Event address: 
Itäinen Rantakatu 38, Turku
Event website: 
Event Facebook page: