Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Bränning av skräp

Hygges- och halmbränning ska alltid anmälas till räddningsverket

Risk för markbrand vid ovarsam bränning av skräp

Om det utfärdats varning för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är det förbjudet att göra upp öppen eld. Allt trädgårdsavfall måste naturligtvis brännas på en säker plats och den som bränner ska ha tillgång till vatten och förstahandssläckare.

Undersökning: Majoriteten av finländarna litar på hemkommunens räddningsverk

Till räddningsverkens starka sidor hör att verksamheten är effektiv, snabb, kvalificerad och pålitlig. Fler än nio av tio finländare anser att räddningsverkens verksamhet är effektiv.

Taistelu

Idrottarna vid Åbo brandkår fick silver

Segern i Myndighetsturneringen i ishockey gick till Mellersta Finland

I det känsloladdade spelet slog JyPaU från räddningsverket i Mellersta Finland till slut idrottarna vid Åbo brandkår som vunnit turneringen tre år i rad. Siffrorna var 4 - 0.

Sopimuspalokuntalainen

29.1.2014

Utvecklingsarbetsgruppens granskning av nuläget i de frivilliga brandkårernas räddningsverksamhet

Arbetsgruppen för utvecklingen av framtiden för de frivilliga brandkårernas räddningsverksamhet inrättades 2013. Gruppen lät genomföra en enkät vid FBK-chefsseminariet i Reso den 7 november 2013.

Andra upplyftningar

Landsomfattande nödnumret

Räddningsverks blogg

 

Säkerhetsguide

Säkerhetsguiden som finns angiven nere på sidan innehåller heltäckande information och råd om nödsituationer och förebyggande av olyckor.


Säkerhetsguide

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2012 Åbo stad | PB 355, 20101 Åbo
Universitetsgatan 27a | tel. (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi