Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Huolimattomassa roskienpoltossa kytee maastopalon vaara

Hygges- och halmbränning ska alltid anmälas till räddningsverket

Risk för markbrand vid ovarsam bränning av trädgårdsavfall

Kvistar och trädgårdsavfall som insamlas vid vårstädningen ska transporteras till avstjälpningsplatsen eller komposteras. Den som likväl beslutar sig för att bränna sitt trädgårdsavfall på tomten ska göra det på rätt sätt.

Luolala brandstation

Invigning av Luolala brandstation den 24 mars

Antalet inbjudna gäster är ca 100. Av dem kan nämnas bl.a. stadsledningen för Reso och Nådendal, ledamöterna i regionala räddningsnämnden för Egentliga Finland, representanter för olika myndigheter och naturligtvis anställda vid räddningsverket.

Räddningsverket oroat över sotarnas säkerhet i arbetet

Sotarna råkar varje år ut för drygt hundra olycksfall i arbetet. I över hälften av fallen har sotaren fallit ner från taket eller från en stege. Det är fråga om allvarliga olycksfall.

Vartu

Säkerhet i Egentliga Finland: VarTu – Varsinaissuomalaista Turvallisuutta

Räddningsverket erbjuder alla grundskolor i landskapet utbildning i säkerhetsfrågor

Räddningsverket startar genast i början 2015 sin säkerhetsutbildning inom räddningsverksamhet för dem som ansvarar för säkerheten i skolorna. Enligt planerna ska det att ordnas utbildningsdagar 1-2 gånger per år. Utbildningen och det utbildningsmaterial som delas ut är gratis.

Andra upplyftningar

Landsomfattande nödnumret

Räddningsverks blogg

 

Säkerhetsguide

Säkerhetsguiden som finns angiven nere på sidan innehåller heltäckande information och råd om nödsituationer och förebyggande av olyckor.


Säkerhetsguide

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2012 Åbo stad | PB 355, 20101 Åbo
Universitetsgatan 27a | tel. (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi