Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

6.4.2010

SNOOP nuuskii laivojen päästöjä

Turun kantasatama 17.1.2010. Kuva: Kimmo Savonen

Turun kantasatama 17.1.2010

Suomen ja Viron yhteistyönä toteutettavassa SNOOP -tutkimushankkeessa selvitetään laivojen ilmapäästöjen vaikutuksia meriympäristöön Itämeren alueella. Kolmivuotinen projekti käynnistyi viime vuoden lopulla ja siihen osallistuu kaksi organisaatiota Virosta ja seitsemän Suomesta. Hanketta koordinoi Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.

Tavoitteena on luoda seurantaverkosto

Projektissa keskitytään selvittämään laivojen pakokaasuista peräisin olevia typpi-, rikkioksidi-, hiilimonoksidi- ja hiilidioksidipäästöjä ja pienhiukkasia. Satamaympäristöissä tutkitaan lisäksi päästöjen mahdollisia ihmiseen kohdistuvia terveysvaikutuksia. Mittauksia suoritetaan Turun, Helsingin ja Tallinnan kaupungeissa ja satama-alueilla sekä suoraan aluksilla. Hankkeen tavoitteena on luoda seurantaverkosto, jonka avulla voidaan seurata laivojen pakokaasupäästöjen kehittymistä Itämeren keskeisillä alueilla. Verkoston tuottama tieto välitetään Itämeren suojelukomissiolle ja hankkeessa mukana oleville satamakaupungeille.

Laivapäästöjen vaikutukset meriympäristölle arvioidaan

Mittaustietoa kerätään laivojen aiheuttamista typen ja pienhiukkasyhdisteiden pitoisuuksista ilmassa ja kertymistä satamien läheisyydessä ja rannikkoalueilla. Hankkeessa saadaan käytännön tutkimustietoa mm. typen liukoisuudesta meriveteen ja liuenneen typen käyttökelpoisuudesta meren eliöstölle. Vaikutuksista meriympäristölle tullaan tekemään arvio.

Hankkeen osapuolet ja rahoittajat

Hankkeen suomalaiset partnerit ovat Ilmatieteen laitos, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Åbo Akademi, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Virosta mukana ovat valtion ympäristötutkimuskeskus (Estonian Environmental Research Centre) ja Tallinnan tekninen yliopisto (Marine Systems Institute).

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa ja sen rahoittajia ovat EU:n Central Baltic INTERREG IV A -ohjelma sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus.

 

Hankkeen kotisivut: SNOOP

Lisätietoja: Anu Keltaniemi


Sivua viimeksi päivitetty 6.4.2010 14:33 ja sivu on julkaistu 6.4.2010 12:00

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi