Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

in English | på svenska | По-русски

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

16.3.2012

Rådgivning på det egna språket hjälper invandrare att integreras

En undersökning visar att rådgivning på det egna språket hjälper invandrare att bättre förstå det finländska samhällets spelregler och på så sätt bli fullvärdiga medlemmar i samhället. 

Sirpa Vainio har i sitt examensarbete vid Satakunta yrkeshögskola undersökt hur rådgivning på en invandrares eget språk inverkar på integreringen. Examensarbetet publicerades 5.3.2012. När invandrarna får rådgivning och vägledning på sitt eget modersmål är det lättare att uträtta ärenden vid de olika myndigheterna. Rådgivaren fungerar också som stödperson för kunden.

Informationstorgets språkutbud och kundantal näst störst i Finland

Examensarbetet behandlar verksamheten vid Informationstorget, som är ett rådgivningskontor med låg tröskel, ur invandrarnas, rådgivarnas och myndigheternas synvinkel. Informationstorget ingår i projektet för styrning av servicen för invandrare (Palo-projektet) och erbjuder gratis rådgivning på 18 olika spräk. Språken är albanska, arabiska, bosniska, dari, engelska, estniska, finska,  kinesiska, kurdiska, pashto, persiska, polska, rumänska, ryska, somaliska, spanska, svenska och thailändska. Servicen på estniska, kinesiska, polska och rumänska finansieras av Spurtti-projektet.

Rådgivningskontoret är till sitt språkutbud och kundantal det näst största i Finland genast efter rådgivningskontoret i Helsingfors. Nödvändigheten av servicen framgår av det faktum att antalet kundbesök vid Informationstorget ökat med närapå 50 procent under de två verksamhetsåren. År 2010 var antalet kundbesök 2187 och år 2011 uppgick antalet till 3219.

Den nya servicemodellen stöder invandrarnas integrering

Enligt den nya integrationslagen som trädde i kraft 1.9.2011 ska kommunerna och de övriga myndigheterna ge invandrarna ändamålsenlig vägledning och rådgivning om åtgärder och tjänster som främjar integrering samt om arbetslivet. Detta utgör en krävande utmaning för Åbo stad, eftersom det bor ca 14 000 invandrare och talas ca 100 olika språk i staden. Myndigheterna upplever Informationstorgets service som nyttig då informationstorget hjälper invandrare t.ex. med att fylla i olika ansökningar för vilket myndigheternas egna resurser inte räcker till. Service ges också till invandrare i kranskommunerna kring Åbo.

Med hjälp av Palo-projektet bygger Åbo stad upp en servicemodell som stöder invandrarnas integrering. Syftet är att erbjuda rådgivning på det egna språket även efter projektets slut. Rådgivningskontoret strävar dessutom efter att i framtiden också betjäna den finskspråkiga befolkningen, t.ex. så, att hjälp ges med att fylla i olika ansökningar.

Palo-projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESR), staten och Åbo stads social- och hälsovårdsväsende. Projektet fortsätter till slutet av år 2012.

Läs mera om ämnet:

 


suomenkielinen versio | svensk version

Sivua viimeksi päivitetty 16.3.2012 15:29 ja sivu on julkaistu 16.3.2012 15:31

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio