Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

26.3.2012

Ny publikation från Åbo museicentral

Ögonblick och minnesspår belyser den offentliga konstens långa historia i Åbo

Sandisonin Sub Rosa. Kuva: Raakkel Närhi, Turun museokeskus

Sandisons mediakonstverk Sub Rosa i gamla huvudbibliotekets aula.
Foto: Åbo museicentral / Raakkel Närhi.

Åbo stads nationellt betydelsefulla konstsamling omfattar i dag omkring 10 000 konstverk. En stor del finns i offentliga rum: i parker och vid gator, som depositionskonst i stadens ämbetsverk, skolor, hälsocentraler och andra kommunala inrättningar eller förverkligade i enlighet med procentprincipen i samband med nybyggen eller renoveringsarbeten. Åbo museicentrals nya bok Hetkinen ja muistijälki. Turun kaupungin taidekokoelman julkiset teokset – Ögonblick och minnesspår. Offentliga verk i Åbo stads konstsamling presenterar historien bakom och betydelserna hos de i stadsbilden välbekanta utomhusskulpturerna. Boken diskuterar den offentliga konstens kulturhistoriska och ideella bakgrund, utreder verkens tillkomsthistoria, deras roller i stadsrummet samt granskar evenemang och inofficiella upptåg som ansluter sig till verken. Boken är en fortsättning på den publikationsserie om Åbo stads konstsamling vars första delar utkom 2008.

Ögonblick och minnesspår belyser den offentliga konstens 148-åriga historia i Åbo. Inom samma pärmar har man samlat kunskap om aboensiska konstprojekt allt från det första personmonumentet med bildprogram från år 1864 till de verk som förverkligades under kulturhuvudstadsåret 2011. Fjorton konsthistoriska och museifackliga sakkunnigartiklar utgör en mångfacetterad granskning av den offentliga konstens särdrag. I boken ingår artiklar av professor emeritus fil.dr Eeva Maija Viljo, professorn i konsthistoria fil.dr Lars Berggren, amanuensen vid Åbo konstmuseum fil.lic. Christian Hoffmann, doktoranden fil.mag. Johanna Ruohonen samt intendenten för Åbo museicentrals enhet för Konst och visuell kultur fil.mag. Riitta Kormano och forskarna fil.mag. Marjo Aurekoski-Turjas, fil.mag. Riikka Niemelä, MScs Ninna Pulli, fil.mag. Bengt Selin, hum.kand. Johanna Seppä, fil.mag. Ringa Takanen, fil.mag. Riina Tiainen, fil.mag. Tatiana Tolonen och fil.dr Margareta Willner-Rönnholm.

Visuella läckerbitar

Vid sidan av det mångsidiga artikelutbudet bjuder Ögonblick och minnesspår på bildupplevelser från den offentliga konstens historia och nutid. Med visuella medel lyfter den fram nya betraktelsesätt och uppmuntrar till närmare bekantskaper med det offentliga rummets konstverk. Bilderna är till övervägande del tagna av fotografen Raakkel Närhi, som år 1996 tilldelades priset Fotofinlandia. Närhis fotografier kompletteras med arkivbilder från Museicentralens fotoarkiv. Illustreringen skärper blicken på konstverkens detaljer och belyser verkens tillverkningsskeden och roller i stadsbornas vardag.

Bokens grafiska utformning är planerad av Jari Karppanen / Ikono+Design. Karppanen har erhållit flera nationella pris, t.ex. i Kommitténs för Finlands bokkonst och Galerie Art Design & Print Awards’ tävling, där bl.a. Wäinö Aaltonens museums, av Karppanen formgivna publikation Laila Pullinen – Atti d´amore utsågs till årets konstbok 2007.

Ögonblick och minnesspår. Offentliga verk i Åbo stads konstsamling
Åbo museicentrals publikationer 56
Riktpris 30 €

Boken säljs bland annat i följande museibutiker: 

Åbo slotts museibutik Fatabur Slottsgatan 80
tel. 02 2620 303
fatabur.turunlinna@turku.fi

Wäinön valinta
Wäinö Aaltonens museum
Östra Strandgatan 38
tel. 02 2620 850
wam@turku.fi

Framlyft bild: Detalj av Charles Sandisonis mediakonstverk Sub Rosa (2011). Åbo museicentral/Raakkel Närhi.


suomenkielinen versio | svensk version

Sivua viimeksi päivitetty 26.3.2012 12:23 ja sivu on julkaistu 27.3.2012 10:00

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2012 Wäinö Aaltosen museo | Itäinen Rantakatu 38, 20810 Turku | puh. (02) 262 0850 | wam@turku.fi