Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

10.4.2012

Tavoitteena vetovoimainen ja viihtyisä kulttuurikaupunki, josta pidetään hyvää huolta

Kehittämistoimikunnan ehdotus Turku 2031 -visiosta valmistui

Elinvoimaisen kaupunkikeskustan kehittämistoimikunnan työstämä ehdotus Turku 2031 -visiosta on valmistunut. Visio keskittyy neljän ydinkeskustan painopisteen – elävän keskustan, jokirannan, historiallisen Turun ja puistojen sekä näitä yhdistävien kulkureittien – kehittämiseen. Visiossa esitellään vuoden 2031 Turku: vetovoimainen ja viihtyisä kulttuurikaupunki, josta pidetään hyvää huolta.

Toimikunta sai talven aikana visioluonnoksistaan runsaasti rakentavaa palautetta yrittäjille ja kansalaisille järjestetyissä kuulemistilaisuuksissa sekä rakentamisen ja asumisen erikoismessuilta. Turku 2031 -vision päivitetty versio esiteltiin medialle tiistaina 10.4.2012 Turun kaupungintalolla.

”Missä ja kuinka suuri keskusta on?”

Toimikunnan puheenjohtaja Seppo Lehtinen kiitti visiota valmistellutta työryhmää ja virkamiehiä haasteellisesta suorituksesta. Lehtisen mukaan yksi vision tärkeimmistä kysymyksistä on, miten kaupungin keskusta tulevaisuudessa määritellään?

– Monissa Euroopan kaupungeissa keskusta on vaihtanut paikkaa vuosikymmenien saatossa, ja näin on käynyt myös Turussa. On tärkeää, että keskusta ja sen laajuus on määritelty, jotta tulevatkin päättäjät tietävät mitä pitää kehittää, ja mitä visiolta on aikanaan haluttu, Lehtinen painottaa.

Vision esittelijänä toimineen kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivosen mukaan visiossa ei painoteta vain katujen ja muun infrastruktuurin suunnittelua.

– Kyse on sosiaalisen ympäristön suunnittelusta – miten vanha ja uusi yhdistellään toimivasti tai miten kaikki liikennevaihtoehdot otetaan jatkossa huomioon, Toivonen sanoo.

– Selvää on, että kauppatori on visiossa keskeinen ja merkittävä elementti. Myös suunnitteilla olevan matkakeskuksen rooli on olennainen, hän jatkaa.

Monta näkökulmaa huomioitava

Kaupunginjohtaja Aleksi Randellin mukaan visiossa on kyse ajattelutavan muutoksesta.

– Ei ole kyse pelkästään kaavaluonnoksista ja muista kaupunkikuvan yksityiskohdista. Katsetta käännetään nyt enemmän kaupungin käyttäjien näkökulmaan; miten Turkua kehitetään entistä elinvoimaisemmaksi ja houkuttelevammaksi niin asukkaille, yrittäjille kuin ulkomailta tänne tuleville turisteillekin?

– Turku ei tule koskaan valmiiksi, mutta kehittyäkseen kaupungilla on oltava visio siitä, mitä se haluaa tulevaisuudessa olla. Vision pohjalta tavoitteet on helpompi konkretisoida. Suunnittelua jatketaan myös entistä enemmän yhteistyössä kaupunkilaisten ja yrittäjien kanssa, Randell sanoo.

Yhteistyötä painottaa myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve.

– Kaupunki ei organisaationa voi tehdä kaikkea yksin, vaan näkemyksiä tarvitaan myös kaupallisilta toimijoilta ja asukkailta. Mutta kaupungin on oltava omalta osaltaan valmis, jotta vision tavoitteet on mahdollista toteuttaa.

Yhtenä tällaisena konkreettisena toimenpiteenä visiossa mainitaan kattavan sähkö- ja vedenjakeluverkoston kehittäminen keskusta-alueelle tapahtumien järjestämisen helpottamiseksi.

Tapahtumien kehittäminen onkin yksi elävän keskustan kärkitavoitteista. Minna Arven mukaan lupaprosessia olisi mahdollista helpottaa muun muassa yhden luukun periaatteella toimivalla tapahtumatoimistolla.

– Kulttuuripääkaupunkivuosi opetti paljon siitä, mitä vaaditaan viihtyisien tapahtumien järjestämiseksi, ja miten järjestelyjä voidaan yhteistyöllä helpottaa, toteaa puolestaan kehittämistoimikunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu Elina Rantanen.

Turku 2031 -visio menee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginvaltuustossa visiota on tarkoitus käsitellä vielä kuluvan kevään aikana. Tulevaisuudessa visio on tarkoitus jalkauttaa osaksi hallintokuntien ja virastojen toimintaa strategioiden ja ohjeistuksien myötä.

Lisätiedot:

Kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen

  


Sivua viimeksi päivitetty 10.4.2012 15:32 ja sivu on julkaistu 10.4.2012 15:19

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi