Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

3.1.2012

Ympäristönsuojelumääräykset

Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on päivitetty. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uudet määräykset marraskuussa ja ne astuivat voimaan 1.2.2007. Määräykset on annettu ympäristönsuojelulain nojalla ja ne velvoittavat kaikkia Turun kaupungin alueella toimivia: asukkaita, kiinteistönomistajia ja toiminnanharjoittajia.

Määräyksissä käsitellään mm.

  • Jätevesien johtamista ja käsittelyä
  • Ajoneuvojen ja veneiden pesua
  • Jätteiden ja kemikaalien käsittelyä
  • Öljysäiliöiden kunnossapitoa ja tarkastusta
  • Savukaasupäästöjä
  • Rakennusten ja alueiden kunnossapitoa
  • Meluntorjuntaa
  • Lannan käsittelyä ja varastointia

Määräyksissä kielletään mm. lehtipuhaltimien käyttö hiekoitushiekan poistossa, pihan ja puutarhan hoidossa syntyvien jätteiden ja hiekoitushiekan vieminen puistoihin ja viheralueille sekä oksien ja risujen avopoltto taajaan rakennetulla alueella. Kiellettyä on myös ajoneuvojen pesu katu- ja tiealueilla sekä rannoilla. Veneiden pohjamaalia ei saa poistaa suojaamatta maaperää.

Vaarallisten kemikaalien ja ongelmajätteiden säilytyksestä ja käsittelystä on annettu täsmennettyjä määräyksiä. Öljysäiliöiden tarkastusvelvollisuutta on osin tiukennettu ja tarkastuksen suorittajalta vaaditaan pätevyys tehtävään. Käytöstä poistetut säiliöt on puhdistettava ja poistettava maaperästä.

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien laitteiden käytölle on annettu aikarajoituksia. Jos toimintaan vaaditaan meluilmoitus, sitä koskevaan päätökseen voidaan liittää myös mm. jätehuoltoa ja pölyämistä koskevia määräyksiä.

Ympäristösuojelumääräysten noudattamista valvoo kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.

Ympäristönsuojelumääräykset (pdf, 76 kt)

Liitekartat:

Pohjavesialueet (pdf, 603 kt)

Ranta-alueet (pdf, 1,2 Mt)

Taajaan rakennettu alue (pdf, 1,4 Mt)

 

 


Sivua viimeksi päivitetty 3.1.2012 11:27 ja sivu on julkaistu 25.1.2007 14:33

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi