Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

13.5.2014

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan kokouksista poimittua

Tarkoituksena on esitellä ajankohtaisia, kuntalaisia mahdollisesti kiinnostavia kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan (22.1.2013 asti ympäristö- ja kaavoituslautakunta) käsittelemiä asioita. Kattavammin esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Päätöksenteko ja talous -osiosta.
 2014
15.4.2014 pöytäkirja: Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus "Ratapihankatu 51" (Iso-Heikkilä) 62-18-4 (os. Ratapihankatu 51) (8/2013)
1.4.2014 pöytäkirja: Topinojan jätekeskuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2013
25.3.2014 pöytäkirja: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien Pansion sataman ympäristölupapäätöstä
18.3.2014 pöytäkirja: Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon tarkkailun vuosiraportti 2013
 11.3.2014 pöytäkirja: Asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotus sekä tonttijako/ tonttijaonmuutosehdotus "VR:n konepaja-alue", Pohjola ja Pitkämäki (os. Köydenpunojankatu) (44/2004)
 4.3.2014 pöytäkirja: Vaasan hallinto-oikeuden päätös / Valitukset vesitalousasiassa koskien Kakskerta-Satava vesiosuuskunnalle myönnettyä lupaa rakentaa paineviemäreitä ja vesijohto Kakskerranjärveen hankesuunnitelman mukaisesti
 25.2.2014 pöytäkirja: Ilmanlaatu Turun kaupunkiseudulla tammikuussa 2014
 11.2.2014 pöytäkirja: Rajakarin läjitysalueen tarkkailututkimus 2013
 4.2.2014 pöytäkirja: Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristönsuojelulain mukaisessa hallintopakkoasiassa / Huhtamäki Oyj
 21.1.2014 pöytäkirja: Lausunto NCC Roads Oy:n kierrätysterminaalihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
 14.1.2014 pöytäkirja: Ilmanlaatu Turun kaupunkiseudulla marraskuussa 2013
 2013
 17.12.2013 pöytäkirja: Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien Turun Sataman (Pansion satama) hallintopakkoasiaa
 10.12.2013 pöytäkirja: Yhteenveto Turun ympäristön merialueen velvoitetarkkailututkimuksen vuosiraportista 2012
 26.11.2013 pöytäkirja: Asemakaavaehdotus "Harjattula", Kakskerta (os. Harjattulantie, Peppoistentie) (35/2010)
 19.11.2013 pöytäkirja: Aluehallintoviraston Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen toimintaa koskeva ympäristölupapäätös
 12.11.2013 pöytäkirja: Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon E-PRTR raportoitavat aineet vuodelta 2012
 29.10.2013 pöytäkirja: Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian 2035 tavoitteista ja linjapäätöksistä
 22.10.2013 pöytäkirja: Poikkeamispäätös; Iso-Heikkilä, Kiertotähdentie, lumensijoituspaikka (P 2013-300)
 15.10.2013 pöytäkirja: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös / Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen tarkkailusuunnitelmien hyväksyminen
 1.10.2013 pöytäkirja: Tiedoksi merkittävät asiat
 24.9.2013 pöytäkirja: Ympäristönsuojelulain mukainen hallintopakkoasia / Huhtamäki Oyj
 10.9.2013 pöytäkirja: Ilmanlaadusta Turun kaupunkiseudulla vuonna 2012
 3.9.2013 pöytäkirja: Vastine muistutuksiin asemakaavamuutoksesta "LNG-terminaali" (15/2012)
 20.8.2013 pöytäkirja: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto ympäristöministeriölle kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta
 13.8.2013 pöytäkirja: Aluehallintoviraston päätös Turun sataman hakemuksesta Pansion roro-laiturin rakentamiseksi, sataman edustan ruoppaukseksi, ruoppausmassojen läjittämiseksi sekä pilaantuneiden ruoppausmassojen hyödyntämiseksi satamarakenteissa
 18.6.2013 pöytäkirja: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Finavia Oyj:n ympäristölupahakemuksesta
 11.6.2013 pöytäkirja: Ilmanlaatu Turun kaupunkiseudulla huhtikuussa 2013
 4.6.2013 pöytäkirja:Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto aluehallintovirastolle Turku Energia Oy:n hakemuksesta rakentaa kaukolämpöjohto Pitkäsalmen alitse
 28.5.2013 pöytäkirja: Ympäristötoimialan viranhaltijoiden päätökset
 14.5.2013 pöytäkirja: Ympäristönsuojelutoimiston valvontaraportti vuodelta 2012
 7.5.2013 pöytäkirja: Lausunto Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnalle jätteenkuljetusjärjestelmien valintaa koskevassa asiassa
 23.4.2013 pöytäkirja: Ilmanlaatu Turun kaupunkiseudulla maaliskuussa 2013
 16.4.2013 pöytäkirja: Yleiskaavan 2035 tavoitteiden hyväksyminen
 9.4.2013 pöytäkirja: Topinojan jätekeskuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2012
 26.3.2013 pöytäkirja: Turun kaupungin omistamille maille annettavien metsästyslupien periaatteet ja luvista perittävät maksut
 12.3.2013 pöytäkirja: Ilmanlaatu Turun kaupunkiseudulla tammikuussa 2013
 26.2.2013 pöytäkirja: Kakskerranjärven neuvottelukunnan jäsenten nimeäminen
 12.2.2013 pöytäkirja: Yhteenveto pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyvistä asioista 2012
 5.2.2013 pöytäkirja: Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
 22.1.2013 pöytäkirja: Ilmanlaatu Turun kaupunkiseudulla joulukuussa 2012
 15.1.2013 pöytäkirja: Kirjallisen vastineen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle valitusten johdosta: Kakskerta-Satava vesiosuuskunnalle myönnetty lupa paineviemärin ja vesijohdon rakentamiseksi Kakskerranjärveen
 8.1.2013 pöytäkirja: Vanhan Suurtorin liikenne-, katu- ja ympäristösuunnitelma- ehdotukset


Sivua viimeksi päivitetty 13.5.2014 13:54 ja sivu on julkaistu 30.4.2014 0:00

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi