Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

På området kan förekomma rök

Byggnad i Granvik i Pargas bränns vid rökdykningsövning

Övningen ordnas lördag 28.2.2015. Räddningsverkets enheter finns på platsen hela dagen från förmiddagen till kvällen. Efterbevak-ningen på brandplatsen fortsätter tills byggnaden är helt nerbrunnen.

Räddningsverket oroat över sotarnas säkerhet i arbetet

Sotarna råkar varje år ut för drygt hundra olycksfall i arbetet. I över hälften av fallen har sotaren fallit ner från taket eller från en stege. Det är fråga om allvarliga olycksfall.

Vartu

Säkerhet i Egentliga Finland: VarTu – Varsinaissuomalaista Turvallisuutta

Räddningsverket erbjuder alla grundskolor i landskapet utbildning i säkerhetsfrågor

Räddningsverket startar genast i början 2015 sin säkerhetsutbildning inom räddningsverksamhet för dem som ansvarar för säkerheten i skolorna. Enligt planerna ska det att ordnas utbildningsdagar 1-2 gånger per år. Utbildningen och det utbildningsmaterial som delas ut är gratis.

Brand

Stora byggnadsbränder är det vi minns av 2014 i Egentliga Finland

Vid bränder i landskapet under året omkom sju personer och nio personer skadades allvarligt. Räddningsverket utförde under året 50 separata brandutredningsuppdrag.

Andra upplyftningar

Landsomfattande nödnumret

Räddningsverks blogg

 

Säkerhetsguide

Säkerhetsguiden som finns angiven nere på sidan innehåller heltäckande information och råd om nödsituationer och förebyggande av olyckor.


Säkerhetsguide

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2012 Åbo stad | PB 355, 20101 Åbo
Universitetsgatan 27a | tel. (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi