Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

 

  Turun kaupungin taidekokoelma

Turun kaupungilla on hieno, historiallisilta juuriltaan kauas historiaan ulottuva taidekokoelma. Kokoelmatoiminnassa ja taidehankinnoissa seurataan kuitenkin pääasiassa elävää nykyaikaa. Turun kaupungin edelleen karttuvaan taidekokoelmaan kuuluu nykyään noin 10 000 teosta.

Suuri osa Turun kaupungin taidekokoelmaan kuuluvista teoksista on sijoitettu kaupunkilaisten iloksi julkisiin tiloihin esimerkiksi kouluhin ja virastoihin. Kaupungin taidekokoelman teoksia on usein nähtävissä myös Wäinö Aaltosen museossa ja Turun linnan perusnäyttelyssä. Kokoelmaan kuuluu lisäksi yli 90 ulkoveistosta.

Kokoelman juuret

Turun kaupunki aloitti oman taidekokoelman keräämisen vuonna 1937 hankkimalla pääasiassa maalauksia tilojensa kaunistukseksi. Kokoelma sai toisen tukijalan vuonna 1967 kaupungin avattua Wäinö Aaltoselle omistetun museon (WAM). Samalla uusi taidelaitos sai mittavan lahjoituksen kuvanveistäjän teoksia. 

Vuoden 2009 alussa aloitti toimintansa Turun museokeskus. Samalla WAMin hoitama Turun kaupungin taidekokoelma yhdistettiin vuonna 1881 perustetun Turun historiallisen museon (1982–2008 Turun maakuntamuseon) kokoelmien kanssa. 

Kokoelman kolme linjaa

… turkulainen taide

Perustamisestaan lähtien kaupungin taidekokoelman keskeisenä painopisteenä on ollut Turun alueen taide. Edelleen kokoelmia halutaan kartuttaa Turun alueella aktiivisesti toimivien taiteilijoiden teoksilla. Kaupunki ottaa samalla vastuun alueensa taiteilijoista ja elävöittää osaltaan paikallista taide-elämää. 

Ensimmäisen kerran kaupunki hankki julkista taidetta kun Vanhalle suurtorille pystytettiin Henrik Gabriel Porthanin muistomerkki vuonna 1864. Tästä lähtien teos on ollut Turun kaupungin hoidossa.

Vuonna 1881 alkunsa saaneiden kulttuurihistoriallisten kokoelmien painopiste on Turkulaisissa kaupunkikuvissa ja muotokuvissa. Kokoelmien vanhimmat maalaukset ovat 1600- ja 1700-luvuilta.  

… Wäinö Aaltosen taide

Wäinö Aaltosen taidelahjoitus muodostaa peruskokoelman, jonka hoito ja täydentäminen ovat keskeisiä kokoelmatyön tavoitteita. WAMin toiminnan alkuvuosina kokoelman arvoa vahvistettiin valamalla taiteilijan lahjoittamia kipsiveistoksia pronssiin. Sittemmin peruskokoelmaa on täydennetty teosostoilla. Museo on myös vastaanottanut paljon arvokkaita taidelahjoituksia. Aaltosen taiteen merkityksen säilyttämiseksi ja tutkimuksen ylläpitämiseksi WAMissa on laaja taiteilijan elämäntyöhön perustuva arkisto, kirjasto ja hänen teostensa talletuskokoelma.

… kuvanveisto sekä kolmiulotteinen taide

WAM on vahvistanut vuodesta 1990 lähtien kuvanveiston linjaa Turun kaupungin taidekokoelmassa. Samalla se kunnioittaa museon nimikkotaiteilija Wäinö Aaltosen elämäntyötä ja toivomusta tukea nuoria taiteilijoita ja kuvanveistäjiä. Turun kaupungin erittäin arvokas yli 90 teoksen ulkoveistos- ja ympäristötaiteen kokoelma vahvistaa osaltaan valittua painopistettä. Nykyään kuvanveisto käsitetään laajasti eri muodoissa esitettäväksi, kolmiulotteiseksi nykytaiteeksi.

Kuva oikealla: Carl Eneas Sjöstrand, Enkelibysti, 1868. 
Valokuva: Raakkel Närhi / WAM


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sivua viimeksi päivitetty 4.4.2014 14:22 ja sivu on julkaistu 16.3.2007 15:18

Muut nostot

Carl Eneas Sjöstrand, Enkelibysti, 1868

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun museokeskus | PL 286, 20101 Turku | 20101 Turku | puh. (02) 330 000 | etunimi.sukunimi@turku.fi