Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

 

Åbo stads konstsamling

Åbo stad har en förnämlig konstsamling med gamla anor. Verksamheten och nyanskaffningarna följer ändå mest den levande nutiden. Konstsamlingen växer fortfarande och omfattar för närvarande ca 9000 verk.

En stor del av de verk som ingår i samlingen är placerade i publika utrymmen för stadsbornas trivsel, såsom i skolor och ämbetsverk. Verk från stadens konstsamling kan dessutom ses i Wäinö Aaltonens konstmuseum och i basutställningarna på Åbo slott. Till samlingarna hör dessutom ett 70-tal utomhusskulpturer.

Samlingens rötter

År 1937 började Åbo stad samla konstverk för att dekorera stadens lokaliteter. Ett annat viktigt steg i konstsamlingens histroria var när staden år 1967 öppnade ett museum över bildhuggaren Wäinö Aaltonen (WAM). Samtidigt erhöll den nya institutionen som donation en omfattande samling av Wäinö Aaltonens arbeten. När Åbo museicentral bildades år 2009 förenades de konstsamlingar som förvaltats av WAM och de som hört till det år 1881 grundade Åbo stads historisska museum (1982-2008 Åbo landskapsmuseum). Åbo stads ständigt växande konstsamling omfattar totalt ca  ca 9000 verk.

Samlingens tre linjer

… aboensisk konst

Tyngdpunkten i den konstsamling som startades år 1937 har varit konst från Åboregionen. Staden tar på detta sätt ansvar för sina konstnärer och bidrar till att stimulera det lokala konstlivet. Det första konstverk som staden tog ansvar för var den staty som år 1864 restes  över Henrik Gabriel Porthan och som sedan dess varit i stadens vård. Den kulturhistoriska delen av konstsamlingen, som fick sin början 1881, innehåller framförallt stadsvyer och porträtt. De äldsta målningarna är från 1600- och 1700-talen.

… Wäinö Aaltonens konst

Donationen av Wäinö Aaltonens konst utgör en bassamling, vars vård och komplettering ägnas speciell uppmärksamhet. Under de första åren av WAM:s verksamhet befäste man samlingens värde genom att göra bronsavgjutningar av gipsfigurerna. Senare har bassamlingen utökats genom inköp. Museet har också mottagit många värdefulla donationer. För att vårda Aaltonens konstnärliga arv och betjäna konstforskningen upprätthåller WAM ett omfattande arkiv om hans livsverk, ett bibliotek och en depositionssamling. 

… skulptur samt tredimensionell konst

År 1990 gick WAM in för att förstärka skulpturkonstens ställning i Åbo stads konstsamling. Museet hedrar på detta sätt Wäinö Aaltonens livsverk och hans önskan att stödja unga konstnärer och skulptörer. Denna tyngdpunkt stöds också av Åbo stads mycket värdefulla samling på 73 utomhusskulpturer och miljökonstverk. Som skulptur betraktas numera alla former av tredimensionell nutidskonst. 

Offentlig konst inomhus och utomhus

Av Åbo stads konstsamling är ungefär 2600 deponerade i olika institutioner och ämbetsverk där de tjänar som en ljusglimt i vardagen och ökar trivseln för alla de stadsbor som vistas i och besöker dessa miljöer. Staden har dessutom utomhusskulpturer och miljökonstverk som hela tiden finns till påseende samt konstverk i skolor, åldringshem och i det nya huvudbiblioteket, vilka fungerar som en integrerad del av byggnaden. Åbo museicentral ansvarar för dokumentationen, vården och konserveringen av alla dessa konstverk. Alla verk vårdas och hanteras med ansvarsfull yrkeskunnighet både i konstlagret, på utställningar, på depositionsplatserna och ute i stadsmiljön. 

Bilden till höger: Carl Eneas Sjöstrand, Ängelbyst 1868.
Foto: Åbo stads museicentral / Raakkel Närhi 


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sidan senast uppdaterad 19.5.2010 13:05 och sidan är publicerad 2.7.2007 14:36

Andra upplyftningar

Carl Eneas Sjöstrand's sculpture Enkelibysti

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo museicentral | PB 286 | 20101 Åbo | Tfn (02) 330 000 | förnamn.efternamn@turku.fi