Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

Sähköautojen latausasema Puutarhakadulla

Turku Energia laajentaa latausasemaverkostoaan

Uusia sähköautojen latausasemia Turkuun ja Paimioon

Turku Energian toinen sähköisen liikenteen latausasema on avattu keskeiselle paikalle Turun keskustaan osoitteeseen Puutarhakatu 4. Verkosto laajenee kesällä myös Hämeenkadulle ja moottoritien varrelle Paimioon.

Turku Energia energiapaketti

Kiitosta erityisesti Skanssin kaukolämpöverkon suunnitelmille

Turku Energialle Vuoden ilmastoteko 2015 -tunnustus

Turku Energian ilmastoystävällinen energiapaketti on saanut valtakunnallista tunnustusta. Energiapaketin kantavana teemana on, että yrityksen myymästä sähköstä ja lämmöstä 50 % on tuotettu uusiutuvalla energialla vuoteen 2020 mennessä.

Sähköautojen lataus

Turun kaupunki suosii sähköisten kulkuvälineiden käyttöä

Tilaa sähkötaksi, säästä luontoa!

Turun alueelle voi vaivatta tilata ympäristöystävällisen sähkö- tai hybriditaksin. Sähköautojen paikalliset hiilidioksidipäästöt ovat nollaluokkaa ja ladattavien hybridien alle puolet tavallisten autojen päästöistä.

 

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen voi tiivistetysti ilmaista seuraavasti: Eletään siten, että myös tulevilla sukupolvilla on hyvät elämisen edellytykset.

Suomen kestävän kehityksen toimikunta määritteli kestävän kehityksen seuraavasti: "Kestävä kehitys on jatkuvaa, ohjattua yhteiskunnallista muutosta eri aluetasoilla, jonka päämääränä turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Keskeistä on kolme ulottuvuutta, ympäristötaloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen, jossa talous on alistettu ekologiselle kestävyydelle."

Tavoitteena kestävä Turku

Hyväksyessään Ilmasto- ja ympäristöohjelmansa Turun kaupunki vahvisti sitoumuksensa kestävään kehitykseen ja päätti alentaa alueensa kasvihuonekaasupäästöt ilmaston kannalta kestävälle tasolle (kaupunginvaltuusto 26.10.2009 § 239).

Turun kaupungin Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden tavoitteena on vähentää asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen luominen ja toteuttaminen on laaja muutosprosessi, jossa kaikilla ohjelman toimilla sekä kansalaisyhteiskunnan osallistumisella on suuri merkitys. Kaupunki pyrkii entistä parempiin tuloksiin sekä omin toimenpitein että yhteistyössä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset saavutetaan kasvattamalla uusiutuvien energialähteiden osuutta kaukolämmön ja sähkön tuotannossa, parantamalla energiatehokkuutta kaikessa toiminnassa sekä edistämällä kestävän liikkumisen mahdollisuuksia.

Kestävän kehityksen teemat on sisällytetty valtuustoryhmien väliseen Turku-sopimukseen. Sopimuksen toimeenpano-ohjelmissa linjataan valtuustokauden 2009-2012 keskeiset tavoitteet.

Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2009-2013

Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma on osa kaupunginvaltuuston hyväksymää ohjelmarakennetta strategiakaudelle 2009-2013. Pohjana ohjelmakokonaisuudelle on valtuustoryhmien välinen sopimus. Ilmasto- ja ympäristöohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.10.2009.

Ilmasto- ja ympäristöohjelmassaan kaupunki on sitoutunut:

 • jatkamaan kestävän kehityksen edistämistä, seurantaa ja raportointia
 • alentamaan alueensa kasvihuonekaasupäästöt ilmaston kannalta kestävälle tasolle
 • parantamaan kaupungin toimintojen energiatehokkuutta
 • lisäämään uusiutuvan energian käyttöä
 • tukemaan kestävien liikkumismuotojen käyttöä
 • kehittämään joukkoliikennettä
 • tekemään kestäviä hankintoja
 • vähentämään jätehuollon ilmastovaikutuksia
 • suojelemaan vesiä
 • edistämään luonnon monimuotoisuutta
 • lisäämään ympäristökasvatusta.

Kestävän kehityksen hankkeita

Turun kaupunki on mukana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa hankkeessa ”Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja suunnitteluun”. Tavoitteena on, että hankkeessa syntyviä työkaluja, ohjeita ja budjetointimallia hyödyntämällä kaupungit voivat luoda parempaa ja ilmastonkestävää kaupunkiympäristöä. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja sen osatoteuttajina ovat Turun kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Lahden kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun yliopisto ja Ilmatieteen laitos.

Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston ja ystävyyskaupunki Pietarin ympäristökomitean yhteistyössä on paneuduttu muun muassa ympäristöviestintään yhdessä Itämeren kaupunkien liiton, Valonian, Ekokumppanit Oy:n ja Kotkan kaupungin kanssa. Yhteistyön tuloksena on syntynyt Pietarin kaupungin ympäristösivusto. Jatkohanke NEAT 2.0 kehittää websivuja eteenpäin tuoden uusia houkuttelevia elementtejä sivustolle, lisäämällä sivuston käyttöä ja lisäämällä vuorovaikutteisuutta kansalaisten kanssa. Hanke on osa Suomen ympäristöministeriön rahoittamaa ympäristönsuojelun yhteistyöohjelmaa Pietarin ja suomalaisten kaupunkien välillä.

Lisätietoja


Sivua viimeksi päivitetty 24.11.2014 10:30 ja sivu on julkaistu 1.2.2007 15:37

Muut nostot

Kestävä kehitys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi