Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

Havainnekuva Turku Energian pellettikäyttöisestä lämpölaitoksesta

Hiilidioksidipäästöt vähenevät

Turku Energia investoi pellettikäyttöiseen lämpölaitokseen

Turku Energia lisää uusiutuvaa energiantuotantoaan ja investoi pellettikäyttöiseen lämpökeskukseen. Laitos rakennetaan Luolavuoreen ja sen arvioidaan valmistuvan joulukuussa 2015.

Merkki laadukkaasta ympäristökasvatustyöstä

Neljä Vihreää lippua Varsinais-Suomeen

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura on myöntänyt arvostetun ympäristökasvatuksen tunnustuksen, Vihreän lipun, yhteensä neljälle varsinaissuomalaiselle päiväkodille ja koululle.

sähköauto

Myös latauspisteverkostoa laajennetaan

Turku siirtyy sähköautoaikaan

Turun kaupungin neljä ensimmäistä sähköautoa otetaan käyttöön ensi viikolla. Tavoitteena on vähentää omien autojen ja taksien käyttöä työajossa, ja samalla ottaa ensiaskeleet kohti sähköistyvää autokalustoa.

 

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen voi tiivistetysti ilmaista seuraavasti: Eletään siten, että myös tulevilla sukupolvilla on hyvät elämisen edellytykset.

Suomen kestävän kehityksen toimikunta määritteli kestävän kehityksen seuraavasti: "Kestävä kehitys on jatkuvaa, ohjattua yhteiskunnallista muutosta eri aluetasoilla, jonka päämääränä turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Keskeistä on kolme ulottuvuutta, ympäristötaloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen, jossa talous on alistettu ekologiselle kestävyydelle."

Tavoitteena kestävä Turku

Hyväksyessään Ilmasto- ja ympäristöohjelmansa Turun kaupunki vahvisti sitoumuksensa kestävään kehitykseen ja päätti alentaa alueensa kasvihuonekaasupäästöt ilmaston kannalta kestävälle tasolle (kaupunginvaltuusto 26.10.2009 § 239).

Turun kaupungin Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden tavoitteena on vähentää asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen luominen ja toteuttaminen on laaja muutosprosessi, jossa kaikilla ohjelman toimilla sekä kansalaisyhteiskunnan osallistumisella on suuri merkitys. Kaupunki pyrkii entistä parempiin tuloksiin sekä omin toimenpitein että yhteistyössä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset saavutetaan kasvattamalla uusiutuvien energialähteiden osuutta kaukolämmön ja sähkön tuotannossa, parantamalla energiatehokkuutta kaikessa toiminnassa sekä edistämällä kestävän liikkumisen mahdollisuuksia.

Kestävän kehityksen teemat on sisällytetty valtuustoryhmien väliseen Turku-sopimukseen. Sopimuksen toimeenpano-ohjelmissa linjataan valtuustokauden 2009-2012 keskeiset tavoitteet.

Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2009-2013

Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma on osa kaupunginvaltuuston hyväksymää ohjelmarakennetta strategiakaudelle 2009-2013. Pohjana ohjelmakokonaisuudelle on valtuustoryhmien välinen sopimus. Ilmasto- ja ympäristöohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.10.2009.

Ilmasto- ja ympäristöohjelmassaan kaupunki on sitoutunut:

 • jatkamaan kestävän kehityksen edistämistä, seurantaa ja raportointia
 • alentamaan alueensa kasvihuonekaasupäästöt ilmaston kannalta kestävälle tasolle
 • parantamaan kaupungin toimintojen energiatehokkuutta
 • lisäämään uusiutuvan energian käyttöä
 • tukemaan kestävien liikkumismuotojen käyttöä
 • kehittämään joukkoliikennettä
 • tekemään kestäviä hankintoja
 • vähentämään jätehuollon ilmastovaikutuksia
 • suojelemaan vesiä
 • edistämään luonnon monimuotoisuutta
 • lisäämään ympäristökasvatusta.

Kestävän kehityksen hankkeita

Turun kaupunki on mukana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa hankkeessa ”Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja suunnitteluun”. Tavoitteena on, että hankkeessa syntyviä työkaluja, ohjeita ja budjetointimallia hyödyntämällä kaupungit voivat luoda parempaa ja ilmastonkestävää kaupunkiympäristöä. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja sen osatoteuttajina ovat Turun kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Lahden kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun yliopisto ja Ilmatieteen laitos.

Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimiston ja ystävyyskaupunki Pietarin ympäristökomitean yhteistyössä on paneuduttu muun muassa ympäristöviestintään yhdessä Itämeren kaupunkien liiton, Valonian, Ekokumppanit Oy:n ja Kotkan kaupungin kanssa. Yhteistyön tuloksena on syntynyt Pietarin kaupungin ympäristösivusto. Jatkohanke NEAT 2.0 kehittää websivuja eteenpäin tuoden uusia houkuttelevia elementtejä sivustolle, lisäämällä sivuston käyttöä ja lisäämällä vuorovaikutteisuutta kansalaisten kanssa. Hanke on osa Suomen ympäristöministeriön rahoittamaa ympäristönsuojelun yhteistyöohjelmaa Pietarin ja suomalaisten kaupunkien välillä.

Lisätietoja


Sivua viimeksi päivitetty 24.11.2014 10:30 ja sivu on julkaistu 1.2.2007 15:37

Muut nostot

Kestävä kehitys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi