Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

 

Ulkoilureitit

 • Kuntoradat
  Liikuntapalvelukeskuksen ylläpitämä, kivituhkapintainen ja noin 2,5 - 4 metriä leveä ulkoilureitistö, yht. 54 km. Runsaslumisina talvina radoille tehdään ladut.
 • Luontopolut
  Ympäristönsuojelutoimiston ylläpitämät luontopolut viherympäristöissä.
 • Paavonpolut
  Liikuntapalvelukeskuksen ylläpitämät ulkoilupolut ympäri kaupunkia, vaihtelevasti viher- ja rakennetuissa ympäristöissä. Yht. 98 km.

Rakentamattomat teemareitit

Yllä listattujen rakennettujen ja/tai luontoon merkittyjen reittien lisäksi Turun kaupungissa on tuotettu myös sisällöllisiä teemareittejä, jotka kannustavat liikkumaan kaupunkiympäristössä erilaiseen teematietouteen tutustuen. Reitit ovat sähköisiä ja osin painettuja teemakarttoja.

Suurin teemareittikokonaisuus on Kulttuurikuntoilureitistö, johon voi tutustua sen omilla verkkosivuilla osoitteessa www.turku.fi/kulttuurikuntoilu. Vapaa-aikatoimialalla on tehty lisäksi esimerkiksi porrastelujen ja joidenkin kaupunginosien teemakarttoja. Ne löytyvät liikuntapalvelukeskuksen karttasivuilta.

Pelisäännöistä ulkoilureiteillä:

 • Koirat on pidettävä kytkettynä taajamissa, kuntoradoilla, uimarannoilla, leikkipuistoissa ja urheilukentillä järjestyslain 14 § mukaan.

 • Ajoneuvoilla ajo on kielletty Turun kaupungin kuntoradoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että myös polkupyörällä ajaminen on kiellety kuntoradoilla. Kiellon syynä on se, ettei liikuntapalvelukeskuksella ole resursseja ylläpitää kuntoratoja turvallisina pyöräilyväylinä. Juridisesti kiellon pohjalla ovat kuluttajaturvallisuuslain pykälät  5 ja 9 sekä tieliikennelain pykälä 51.

 • Maastopyöräily on sallittu Paavonpoluilla jokamiehenoikeuksien mukaisesti.


 


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sivua viimeksi päivitetty 8.4.2015 15:28 ja sivu on julkaistu 18.4.2006 14:53

Muut nostot

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi