Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

suomi | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

 

Socialarbetet inom servicen för äldre

Socialarbetet inom servicen för äldre utförs inom ramen för hemvården, dygnetruntvården och den geriatriska sjukhusvården samt korttidsvården.

Socialarbetet inom servicen för äldre innefattar bl.a. rådgivning i frågor om intressebevakning, social- och åldringstjänster och socialskydd. En socialarbetare är t.ex. med och gör en utvärdering när hemvården anser det nödvändigt att ansöka om vårdplats för en äldre person, och socialarbetaren fattar också ett tjänsteinnehavarbeslut om vården på ålderdomshem och intensifierat serviceboende.

Inom resultatområdet för servicen för äldre arbetar socialarbetare och socialhandledare, sammanlagt 17 personer.

Resultatområdets ledande socialarbetare är Raili Hietanen och sekreterare Tuija Savila.


suomenkielinen versio | svensk version

Sivua viimeksi päivitetty 30.9.2014 14:26 ja sivu on julkaistu 10.12.2010 10:51

Muut nostot

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi