Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

 

Vuosikertomus 2010:

Kaupunginjohtajan katsaus:
Epävarmuudesta hallittuun tilanteeseen

Aleksi Randell
kaupunginjohtaja Aleksi Randell
 

Vuosikertomus 2010

Kaupungin tulos muodostui viime vuoden aikana lievästi positiiviseksi. Tilikauden ylijäämää kertyi 13,2 miljoonaa euroa. Kaupungin talous on tasapainossa, sillä vuosikate kattaa poistot.

Vuoden aikana tehtiin mittavia korjausliikkeitä talousarvioon. Kaupungin rahoitusasema määriteltiin uudelleen, minkä johdosta investointeja jarrutettiin vuoden loppupuolella ja velanottoa vähennettiin merkittävästi. Vuoden lopussa kaupungin kokonaisvelka oli 351,5 miljoonaa euroa, kun talousarvion mukaan se olisi noussut 399,1 miljoonaan euroon.

Talousarvio oli laadittu satunnaisten myyntitulojen osalta hyvin optimistiseksi. Talousarvio rakentui myös merkittävästi lisävelan ottamisen varaan. Loppuvuoden aikana tehdyt toiminnalliset muutokset sekä verotulojen kasvu auttoivat epävarmuudesta hallittuun tilanteeseen, jossa kaupungin rahoitusasema on vakaampi ja nettovelan määrä kohtuullisella tasolla.

Muutokset liittyvät koko talousarvioprosessin uudelleen arvioimiseen ja kehittämiseen, joka aloitettiin myös syksyllä. Myös investointiprosessia on muutettu niin, että tilojen käyttöä ja uusia investointeja katsotaan aikaisempaa enemmän kokonaisuuden kannalta.

Kaupungin saamia verotuloja ja valtionosuuksia kertyi viime vuonna selvästi arvioitua enemmän. Samanaikaisesti toimintakulut kasvoivat, kun rakennemuutostilanteeseen reagoitiin nopeasti panostamalla muun muassa lisätalousarviolla sosiaali- ja terveystoimen kasvaviin menoihin. Rakennemuutokseen reagoiminen oikea-aikaisesti ja ennakoivasti olikin viime vuonna yksi kaupungin keskeisimmistä tavoitteista.

Vaikka viime vuoden luvut ovat positiivisia, aivan huolettomasti tulevaisuuteen ei voi suhtautua. Yhteisöveron jako-osuus on muuttumassa ensi vuonna, tulorahoituksen kasvuun sisältyy runsaasti satunnaisia eriä ja suurin osa toteutumattomista investoinneista on edessä ennemmin tai myöhemmin.

Kaikki tämä vaatii tarkkaa taloudenpitoa, jotta nyt saavutettua rahoitusasemaa ei heikennetä perusteettomasti.

Aleksi Randell
kaupunginjohtaja


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sivua viimeksi päivitetty 21.7.2011 13:10 ja sivu on julkaistu 25.5.2011 15:26

Muut nostot

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi