Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Räddningsverket oroat över sotarnas säkerhet i arbetet

Sotarna råkar varje år ut för drygt hundra olycksfall i arbetet. I över hälften av fallen har sotaren fallit ner från taket eller från en stege. Det är fråga om allvarliga olycksfall.

Vartu

Säkerhet i Egentliga Finland: VarTu – Varsinaissuomalaista Turvallisuutta

Räddningsverket erbjuder alla grundskolor i landskapet utbildning i säkerhetsfrågor

Räddningsverket startar genast i början 2015 sin säkerhetsutbildning inom räddningsverksamhet för dem som ansvarar för säkerheten i skolorna. Enligt planerna ska det att ordnas utbildningsdagar 1-2 gånger per år. Utbildningen och det utbildningsmaterial som delas ut är gratis.

Brand

Stora byggnadsbränder är det vi minns av 2014 i Egentliga Finland

Vid bränder i landskapet under året omkom sju personer och nio personer skadades allvarligt. Räddningsverket utförde under året 50 separata brandutredningsuppdrag.

Andra upplyftningar

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi