Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

 

Allmän rättshjälp

I den allmänna rättshjälpen ingår juridisk rådgivning, uppsättande av dokument och bistånd vid rättegång i domstol. Allmän rättshjälp ges av de allmänna rättsbiträdena.

Rättshjälp lämnas av de statliga rättshjälpsbyråerna, där klientens förmögenhet och ekonomiska förhållanden utreds, så att förutsättningarna för beviljande av allmän rättshjälp blir klarlagda.

Rättshjälp ges i flera juridiska ärenden, t.ex.:

  • äktenskapsskillnad, avvittring, underhållsbidrag, äktenskapsförord
  • testamente, bouppteckning, arvskifte
  • hjälp till gäldenär, borgenär eller borgensman
  • lönefordran, hävning av arbetsavtal, uppsägning
  • hyresfordran, uppsägning, vräkning
  • köpebrev, hävning av köp, prisavdrag
  • hjälp till brottsmisstänkta och brottsoffer, besöksförbud
  • besvär i ärenden som gäller t.ex. utkomststöd, omhändertagande, FPA:s ersättningar.

Sökanden behöver inte förhandla med en rättshjälpsbyrå i sin hemkommun utan kan också vända sig till byråer i andra kommuner.

Justitieministeriets broschyr om allmän rättshjälp

Åbo Rättshjälpbyrå


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sidan senast uppdaterad 8.4.2013 16:50 och sidan är publicerad 25.10.2005 13:14

Andra upplyftningar

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi