Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

 

Åbo stads bildningssektor

För Åbo stads bildningssektor (tidigare sektor för fostran och undervisning) ansvarar nämnden för fostran och undervisning samt dessa sektionen för småbarnsfostran och grundläggande utbildning, sektionen för gymnasie- och yrkesutbildning och svenska sektionen.

För sektorns gemensamma utvecklings- och förvaltningsärendena sköts, liksom den gemensamma ekonomin, av förvaltningen för bildningssektorn.

Direktör för bildningssektorn Timo Jalonen
Bildningssektorn (pdf)

Förvaltningen för bildningssektorn
Bildningssektorns ledning

Kontaktinformation av skolorna

Nämnden för fostran och undervisning och dessa sektioner

Sammanträdestidtabeller
Föredraningslistor och protokoll (endast på finska)

Medlemmar
Nämnden för fostran och undervisning
Sektionen för småbarnsfostran och grundläggande utbildningen 
Sektionen för gymnasie- och yrkesutbildning
Svenska sektionen - föredraningslistor och protokoll på svenska

Kundernas blanketter, bildningssektorn
Bildningssektorns publikationer
Kommunikationsteam vid bildningssektorn


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sidan senast uppdaterad 22.4.2013 15:54 och sidan är publicerad 1.1.2013 00:02

Andra upplyftningar

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi