Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Kom och ta hand om ditt välbefinnande

Hälsostationen på Hantverkaregatan fyller 30 år

Hälsostationen på Hantverkaregatan fyller 30 år. Dagen firas med ett mångsidigt program 4.9 kl. 10–14 (Hantverkaregatan 2). Förutom att vi bakar i pop up-bageriet sjunger vi tillsammans och tar hand om hälsan för de olika åldersgrupperna.

Åbo har startat ett nytt nyttospelsprojekt

Spel för seniorer - aktivitet för hjärnan och kroppen

Är exempelvis datorspel ett sätt att aktivera hjärnan och sporra till motion? Åbo startade i början av året projektet Gamified Solutions in Healthcare och meningen är nu att utreda hur man med hjälp av spel ska kunna stöda och aktivera äldre personer att må bra och vara aktiva.

info.jpg

Friheten att välja gäller också enheterna inom den specialiserade sjukvården

Större frihet att välja vårdplats för icke-brådskande vård

Från början av år 2014 kan patienterna välja sin hälsostation bland alla hälsovårdscentraler på det finländska fastlandet. Valet av hälsostation innefattar hälsostationens tjänster som helhet och inkluderar bl.a. hälso- och sjukvården, munhälsovården och rådgivningsbyråtjänsterna.

Andra upplyftningar

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår:112
Åboregionens samjour:
02 313 8800
Jouren för smådjur:
0600 124 44
Jouren för nyttodjur:
0600 0 41451
Giftinformationscentralen:
09 471 977
Socialjour
(tjänstetid kl. 8.30-16)
02 262 6003
Åboregionens socialjour (utanför tjänstetid och under veckoslut) 112
eHälsoservice
Ge respons
Kom och arbeta hos oss!

 

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi