Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

eTerveyspalvelut

Servicen testas på Kyrkovägens hälsostation

Möjligt att beställa tid till sjukskötar- och läkarmottagningen via nätet

Klienterna vid Kyrkovägens hälsostation kan fr.o.m. 10.2 beställa tid till skötarens och läkarens mottagning via nätet. De första mottagningstiderna gäller måndagen 17.2. 

info.jpg

Friheten att välja gäller också enheterna inom den specialiserade sjukvården

Större frihet att välja vårdplats för icke-brådskande vård

Från början av år 2014 kan patienterna välja sin hälsostation bland alla hälsovårdscentraler på det finländska fastlandet. Valet av hälsostation innefattar hälsostationens tjänster som helhet och inkluderar bl.a. hälso- och sjukvården, munhälsovården och rådgivningsbyråtjänsterna.

Lääkenosto (kuva: Katja Kaartinen)

Biobanken som resurs i ekosystemet för läkemedelsutvecklingen

Åbo spelar en ledande roll i den europeiska läkemedelsutvecklingen

I Åbo har under det senaste året utvecklats tre läkemedel som fått försäljningstillstånd. För tillfället väntas ett positivt beslut om en fjärde ansökan om försäljningstillstånd.

Andra upplyftningar

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår:112
Åboregionens samjour:
02 313 8800
Jouren för smådjur:
0600 124 44
Jouren för nyttodjur:
0600 0 41451
Giftinformationscentralen:
09 471 977
Socialjour
(tjänstetid kl. 8.30-16)
02 262 6003
Åboregionens socialjour (utanför tjänstetid och under veckoslut) 112
eHälsoservice
Ge respons
Kom och arbeta hos oss!

 

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi