Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Fokus på hälsosamma skolor – Alla kan främja ungas välmående!

Utbildningseftermiddagen ordnas i Åbo torsdagen 26.3.2015 kl. 12.15–16.00, i auditoriet i statens ämbetshus, Självständighetsplan 2, Åbo.

Åboborna får det lättare att använda eHälsoservice

Man kan nu fylla i och sända avtalet om elektronisk skötsel av ärenden via webben

Det behövs ett avtal om elektroniskt skötsel av ärenden för att använda hela servicesortimentet i eHälsoservice. Avtal har hittills uppgjort på en pappersblankett. Nu blir det lättare att ingå avtalet.

Tidsbeställning till sjukskötare fr.o.m. 20.10

Tidsbeställning till sjukskötarmottagningarna också via internet

Åboborna kan via internet beställa tid till sjukskötarmottagningarna. De första mottagningstiderna som kan bokas är måndag 3.11.2014.

Andra upplyftningar

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår:112
Åboregionens samjour:
02 313 8800
Jouren för smådjur:
0600 124 44
Jouren för nyttodjur:
0600 0 41451
Giftinformationscentralen:
09 471 977
Socialjour
(tjänstetid kl. 8.30-16)
02 262 6003
Åboregionens socialjour (utanför tjänstetid och under veckoslut) 112
eHälsoservice
Ge respons
Kom och arbeta hos oss!

 

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi