Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Distributionen stängd 19.12.2014 - 6.1.2015

Distributionen av förbrukningsartiklar omändras vid årsskiftet

Distributionen av förbrukningsartiklar vid Åbo stads välfärdssektor flyttar vid årsskiftet från Trädgårdsgatan till sjukhusområdet på Tallbacken. Den som använder förbrukningsartiklar ska med tanke på flyttningen reservera tillräckligt med förbrukningsartiklar för den tid distributionen är stängd.

Vaccinationerna mot säsonginfluensa börjar i november

Vaccinationerna mot säsonginfluensa i Åbo 2014–2015

Vaccinationerna mot säsonginfluensa inleds i Åbo i början av november. Vaccinationer ges på hälsostationerna, mödra- och barnrådgivningarna samt i studerandehälsovården och skolorna.

Sjukvårdens telefonrådgivning, tfn 100 23, ger vid behov information

Öppettiderna inom social- och hälsovården vid årsskiftet

Kontrollera öppettiderna vid Åbo stads social- och hälsovårdsenheter kring årsskiftet.

Andra upplyftningar

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår:112
Åboregionens samjour:
02 313 8800
Jouren för smådjur:
0600 124 44
Jouren för nyttodjur:
0600 0 41451
Giftinformationscentralen:
09 471 977
Socialjour
(tjänstetid kl. 8.30-16)
02 262 6003
Åboregionens socialjour (utanför tjänstetid och under veckoslut) 112
eHälsoservice
Ge respons
Kom och arbeta hos oss!

 

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi