Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Vaccinationerna mot säsonginfluensa börjar i november

Vaccinationerna mot säsonginfluensa i Åbo 2014–2015

Vaccinationerna mot säsonginfluensa inleds i Åbo i början av november. Vaccinationer ges på hälsostationerna, mödra- och barnrådgivningarna samt i studerandehälsovården och skolorna.

Tidsbeställning till sjukskötare fr.o.m. 20.10

Tidsbeställning till sjukskötarmottagningarna också via internet

Åboborna kan via internet beställa tid till sjukskötarmottagningarna. De första mottagningstiderna som kan bokas är måndag 3.11.2014.

Åbo tar i höst i bruk patientdataarkivet

Det nationella hälsoarkivet Kanta erbjuder datasäker hantering av patientuppgifter

Kommuninvånarna har under de senaste året fått allt större möjligheter att välja hälsovårdsservice,t.ex. hälsostation. Därför bör också patientuppgifterna följa samma trend. Det riksomfattande patientdataarkivet är en lösning på detta problem.

Andra upplyftningar

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår:112
Åboregionens samjour:
02 313 8800
Jouren för smådjur:
0600 124 44
Jouren för nyttodjur:
0600 0 41451
Giftinformationscentralen:
09 471 977
Socialjour
(tjänstetid kl. 8.30-16)
02 262 6003
Åboregionens socialjour (utanför tjänstetid och under veckoslut) 112
eHälsoservice
Ge respons
Kom och arbeta hos oss!

 

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi