Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Välfärdssektorn beklagar störningen och tackar för tålamodet

Alla telefoner inom hälsovården fungerar igen

Felet på telefonerna på hälsostationerna, munhälsovården, rådgivningarna och inom sjukhusområdet på Tallbacken har reparerats och alla telefoner fungerar normalt igen.

tulppaanit

Sjukvårdens telefonrådgivning 10023 ger vid behov närmare upplysningar

Öppettiderna inom social- och hälsoservicen sommaren 2014

Efterfrågan på social- och hälsoservice minskar på sommaren och mottagningstjänsterna koncentreras därför under semesterperioden. Kontrollera social- och hälsovårdsenheternas öppettider under sommaren.

Åbo har startat ett nytt nyttospelsprojekt

Spel för seniorer - aktivitet för hjärnan och kroppen

Är exempelvis datorspel ett sätt att aktivera hjärnan och sporra till motion? Åbo startade i början av året projektet Gamified Solutions in Healthcare och meningen är nu att utreda hur man med hjälp av spel ska kunna stöda och aktivera äldre personer att må bra och vara aktiva.

Andra upplyftningar

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår:112
Åboregionens samjour:
02 313 8800
Jouren för smådjur:
0600 124 44
Jouren för nyttodjur:
0600 0 41451
Giftinformationscentralen:
09 471 977
Socialjour
(tjänstetid kl. 8.30-16)
02 262 6003
Åboregionens socialjour (utanför tjänstetid och under veckoslut) 112
eHälsoservice
Ge respons
Kom och arbeta hos oss!

 

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi