Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Välfärdssektorn beklagar störningen och tackar för tålamodet

Alla telefoner inom hälsovården fungerar igen

Felet på telefonerna på hälsostationerna, munhälsovården, rådgivningarna och inom sjukhusområdet på Tallbacken har reparerats och alla telefoner fungerar normalt igen.

tulppaanit

Sjukvårdens telefonrådgivning 10023 ger vid behov närmare upplysningar

Öppettiderna inom social- och hälsoservicen sommaren 2014

Efterfrågan på social- och hälsoservice minskar på sommaren och mottagningstjänsterna koncentreras därför under semesterperioden. Kontrollera social- och hälsovårdsenheternas öppettider under sommaren.

Felet korrigeras

Hälsostationernas, munhälsovårdens och rådgivningarnas telefoner fungerar inte

Hälsostationernas, munhälsovårdens och rådgivningarnas telefoner inom Åbo stad fungerar inte för tillfället på grund av ett omfattande kabelfel inom Sonera. Läkarna kan på grund av felet inte ringa till patienter på tidigare överenskomna telefontider.

Andra upplyftningar

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår:112
Åboregionens samjour:
02 313 8800
Jouren för smådjur:
0600 124 44
Jouren för nyttodjur:
0600 0 41451
Giftinformationscentralen:
09 471 977
Socialjour
(tjänstetid kl. 8.30-16)
02 262 6003
Åboregionens socialjour (utanför tjänstetid och under veckoslut) 112
eHälsoservice
Ge respons
Kom och arbeta hos oss!

 

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi