Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

Pois kaatumisen pelosta ja liikkeelle

Tasapainoa voi ja pitää harjoitella

Kun tasapaino järkkyy ja kaatumiset yleistyvät myös sairaanhoidon kustannukset kasvavat. Tasapainoa voi kuitenkin parantaa esimerkiksi erilaisella aistiharjoittelulla. Apulaisosastonhoitaja Tiina Pitkänen palkittiin ikääntyneiden potilaiden tasapainon parantamiseksi tehdystä työstä.

Sairaanhoidon puhelinneuvonta 10023 antaa tarvittaessa lisätietoja

Sosiaali- ja terveyspalvelujen aukioloajat vuodenvaihteessa

Tarkista Turun keskeisten sosiaali- ja terveyspalvelujen vuodenvaihteen aukioloajat.

Turun kaupungin terveydenhuollon yksiköt liittyvät mukaan

Potilastiedon arkisto käytössä Turussa

Potilastiedon arkistosta löytyvät tiedot mm. lääkärikäynti- ja hoitojaksoista, potilaskertomusteksteistä, diagnooseista, laboratoriotutkimuksista, röntgentutkimuksien lausunnoista. Potilaat ja henkilökunta näkevät hoitotiedot ja sähköiset reseptit jatkossa yhdestä paikasta.

 

Lääkinnällinen kuntoutus

Arjessa selviytyminen voi olla kehitysviiveen, sairauden, tai vamman vuoksi vaikeutunutta. Ongelmat voivat tulla esille esim. kommunikoinnissa, liikkumisessa ja muissa päivittäisissä toiminnoissa. Terapia-  ja apuvälinepalvelujen avulla edistetään asiakkaan kuntoutumista eri ikävaiheissa. Aikuisikäisen kuntoutujan toimintakykyä ylläpidetään ja parannetaan sekä tuetaan itsenäistä selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa. Lasten kohdalla tavoitteena on kehityksen eri osa-alueiden tukeminen oppimisvalmiuksien ja arjessa selviytymisen parantamiseksi.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin kuuluvat

Toimipisteiden yhteystiedot ja ohjeet lähetteen saamiseksi löytyvät yllä mainittujen palvelujen omilta sivuilta. Järjestämme palvelut turkulaisille ensisijaisesti oman henkilökuntamme antamina, minkä lisäksi tarvittaessa ostamme palveluja. 

Lääkinnällinen kuntoutus palvelee kaikkia turkulaisia ja se kuuluu Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kuntoutumispalveluiden tulosalueeseen.


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sivua viimeksi päivitetty 20.2.2014 11:46 ja sivu on julkaistu 28.12.2009 0:00

Muut nostot


 
Hyvinvointipalveluverkko

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi