Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

 

Jour- och nödnummer

Allmänt nödnummer 112
Sjukvårdsrådgivning (02) 269 0800

Brandkåren och sjuktransporten, sjö- och flygräddningen, polisen.

Numret till reservnödcentralen i Åbo är  233 5000

Kretsalarmeringscentralen

I nödsituationer: ring allmänna nödnumret 112.
Vid samtal till nödnumret behövs inget riktnummer, inte ens då du ringer från en mobiltelefon.

Polisen

Polisens larmnummer är 112

Mottagning av brottsanmälningar (kl. 8-20)

071 874 6801
071 874 6802
071 874 6804

Polisinrättningen i Åbo härad  071 874 0261
Eriksgatan 40 - 42
http://www.poliisi.fi/

Jouren

Brådskande fall: ÅUCS' förstahjälpspoliklinik 313 1222

Åbo universitetscentralsjukhus
Hälsovårdscentralens jour
Hälsostationerna
Tandvårdens jour
Veterinärjouren (på finska)

Sjuktransporten 112

Flygräddningen 233 3777

Sjöräddningen 0294 1000

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen 09 471 977
Reservnummer 09 4711

Egentliga Finlands räddningsverk

Åbo stad
Räddningsverket
Eriksgatan 35
20100 Åbo
Tfn +358 (0)2 263 3111
Egentliga Finlands räddningsverk

Sjöräddningscentralen

Larmnummer 0294 1000

Skärgårdshavets sjöräddningsdistrikt
Åbo  0204 1001


suomenkielinen versio | svensk version

Sidan senast uppdaterad 19.6.2014 13:27 och sidan är publicerad 25.10.2005 12:57

Andra upplyftningar

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi