Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

 

Vanhuspalvelut

Hyvinvointitoimialan vanhuspalveluihin kuuluvat vastuualueina ikääntyvien kotihoito, ympärivuorokautinen hoito sekä geriatrinen sairaalahoito.

Vanhuspalveluissa painotetaan ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ehkäisevän toiminnan merkitystä. Itsenäistä selviytymistä omassa kodissa tuetaan neuvonnalla, ohjauksella, sairauksien hoidolla, kuntoutuksella sekä oikea-aikaisilla kotihoidon palveluilla. Koti- ja omaishoitoa tuetaan järjestämällä myös päivätoimintaa sekä lyhytaikaista ympärivuorokautista hoitoa.

Ikääntyvän avun- ja hoidontarpeen kasvaessa kotona asuminen ei aina onnistu palvelujenkaan turvin. Vaihtoehtona on ympärivuorokautinen hoito, jota annetaan tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodissa tai pitkäaikaissairaanhoidossa. Tavoitteina ovat asiakkaan voimavaroista ja tarpeista lähtevä, turvallisessa ilmapiirissä annettava hyvä hoiva ja hoito. Osa vanhuspalveluista on suunniteltu erityisesti dementiaoireisille ikäihmisille.

Vanhuspalvelujen järjestämistä ohjaa Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (Sosiaali- ja terveysministeriö, julkaisuja 2008:3)

Vanhuspalveluiden tulosaluejohtajana toimii Sari Ahonen ja sihteerinä Thea Lindfors.

Vanhuspalvelujen organisaatiokaavio v. 2014


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sivua viimeksi päivitetty 18.3.2014 8:16 ja sivu on julkaistu 23.1.2009 9:09

Toimipaikat aakkosjärjestyksessä

Muut nostot

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Graafinen versio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi