Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

in English | på svenska

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

 

Varautumalla vähennetään vaaraa

Varautumisen tarkoituksena on valmistautua ennalta arvaamattomien onnettomuuksien varalle. Näitä ovat luonnonvoimien sekä suurten onnettomuuksien synnyttämät uhat ja vaaratekijät, joista aiheutuu vaaraa ympäristöllemme ja ihmisille. Tällaisia ovat esimerkiksi tulvat, myrskyt tai sähkökatkot.

Miten pelastusviranomaiset varautuvat poikkeusoloihin?

  • Ohjaamalla yritysten ja laitosten varautumiskoulutusta. Lisäksi alueen pelastustoimi järjestää koulutusta asuintalojen ja laitosten suojeluhenkilöstölle ja väestönsuojeluorganisaatioon kuuluville.
  • Vastaamalla väestönsuojelun yleissuunnittelusta ja -valmistelusta.
  • Ohjaamalla ja valvomalla muiden vastuuviranomaisten sekä omatoimisen suojelun suunnittelua ja valmistelu
  • Kokoamalla, laatimalla ja ylläpitämällä toiminnan edellyttämiä suunnitelmia, rekistereitä ja asiakirjoja.
  • Vastaamalla koko pelastustoimen alueen kuntien, virastojen ja laitosten yleisen valmiussuunnittelun ja väestönsuojelun neuvonnasta ja koordinoinnista.
  • Sovittamalla yhteen väestönsuojeluvalmisteluja muiden pelastusalueiden kanssa.

Varautuminen perustuu normaaliajan järjestelyjen varaan. Ne organisaatiot ja viranomaiset, jotka vastaavat tehtävistä normaalioloissa, vastaavat niistä myös poikkeusoloissa. 

Väestönsuojelu on poikkeusolojen pelastustoimintaa

Väestönsuojelu on poikkeusolojen pelastustoimintaa väestön ja omaisuuden turvaamiseksi. Poikkeusoloilla tarkoitetaan ihmisiä, omaisuutta tai ympäristöä uhkaavia vakavia kriisitilanteita, kuten esimerkiksi pandemioita, luonnonkatastrofeja, sodan uhkaa tai maan talouselämään kohdistuvia vakavia tapahtumia. 

Väestönsuojelun suunnitteluun liittyy esimerkiksi toimitilojen, väestönsuojien sekä ajoneuvojen varaaminen käyttöön poikkeusoloissa sekä henkilöiden kouluttaminen väestönsuojelutehtäviin.

Väestönsuojelu jakautuu kunnan ylläpitämään yleiseen väestönsuojeluun sekä talojen, yritysten ja laitosten ylläpitämään omatoimiseen suojeluun. Pelastuslaitos koordinoi ja ohjaa väestönsuojelutoimintaa.
 


suomenkielinen versio | svensk version

Sivua viimeksi päivitetty 20.8.2013 11:11 ja sivu on julkaistu 8.2.2006 13:12

Muut nostot

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2012 Turun kaupunki | PL 355, 20101 Turku
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | puh. (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi