Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

pari

Följeslagarkortet

Med följeslagarkortet kan person med långvarig sjukdom eller svår handikapp och som behöver assistent, ta en assistent med i stadens idrottsplatser och kulturevenemang.

extra svenskspråkigt program måndagen 15.9 kl. 10.00.

På svenska i Poiju måndagen 15.9.

Stöd- och träffpunkten för seniorer i Åbo, Poiju, anordnar extra svenskspråkigt program måndagen 15.9 kl. 10.00. Helbe Pajari berättar om projektet ”Dela dina minnen”. Man kan samtidigt anmäla sig till detta projekt.

Lagsport ska förebygga utslagning

Icehearts är mera än ett idrottslag

Åbo har fått ett Iceheartslag, och meningen är att via idrotten öka barns självkänsla och förbättra deras sociala färdigheter. De positiva effekterna kommer sannolikt också att avspegla sig på boendemiljön och skolan.

Andra upplyftningar

Ge respons

 

Kom och arbeta hos oss

 
NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår:112
Åboregionens samjour:
02 313 8800
Socialjour
(tjänstetid kl. 8.30-16)
02 262 6003
Åboregionens socialjour (utanför tjänstetid och under veckoslut)
112
 
 

 

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi