Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Till målgruppen hör ungdomar i åldern 12–19 år samt deras familjer

Åbo startar en ny tjänst för att stödja barn och unga

Den nya tjänsten försöker förebygga marginaliseringen hos barn och unga på ett långvarigt sätt. Vamos-verksamheten som hjälpt ungdomar i huvudstadsregionen på ett effektivt sätt inleds i Åbo. Förutom staden finansieras Vamos-verksamheten av stiftelsen Me-säätiö. Bakom stiftelsen står Ilkka Paananen och Mikko Kodisoja från spelbolaget Supercell.

Sök senast den 22.11.2014 kl. 12.00

Social- och hälsovårdsnämndens riktade understöd för föreningar och organisationer

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar riktade understöd till de föreningar och organisationer vars verksamhet stöder förverkligandet av de tyngdpunkter som nämnden godkänt för välfärdssektorn.

Jobbsökarservicen tar upp kampen mot arbetslösheten

Företag sträver efter att hitta arbete åt arbetslösa i andra företag

Jobbsökarservicen strävar efter att hitta arbete åt långtidsarbetslösa och unga arbetssökande. För servicen har anvisats 225 000 euro för resten av året. Med denna summa kan man sysselsätta ca 120 arbetslösa för sex månader eller 240 för minimitiden, dvs. fyra månader.

Andra upplyftningar

Kom och arbeta hos oss

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår:112
Åboregionens samjour:
02 313 8800
Socialjour
(tjänstetid kl. 8.30-16)
02 262 6003
Åboregionens socialjour (utanför tjänstetid och under veckoslut)
112

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi