Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Nytt system för servicesedlar och köpta tjänster

De stora städerna samarbetar för att reformera välfärdstjänsterna

Ett elektronisk system för servicesedlar och köpta tjänster är lösningen på behovet att omorganisera välfärdstjänsterna och förnya verksamhetsmodellerna. Denna nya omvärld svarar mot den ökande efterfrågan på tjänster, förbättrar produktiviteten i kommunerna och ökar kommuninvånarnas valfrihet.

Aurajoki

22.11.2013 kl. 12

Social- och hälsovårdsnämndens riktade understöd för föreningar och organisationer år 2014 

De understöd som nu kan sökas är riktade till organisationer som handhar folkhälsoarbete och förebyggande missbrukarvård samt till föreningar som befrämjar socialt välbefinnande.

Palveleva Turku

Tävlingen Åbo till din tjänst 2013 är avgjord

Förebyggande äldreservice vann omröstningen

Förebyggande äldreservice utsågs till stadens bästa förnyade service av stadsborna. Åbo huvudbibliotek blev vinnare i kategorin bästa serviceprestation.

Andra upplyftningar

Ge respons

 

Kom och arbeta hos oss

 
NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår:112
Åboregionens samjour:
02 313 8800
Socialjour
(tjänstetid kl. 8.30-16)
02 262 6003
Åboregionens socialjour (utanför tjänstetid och under veckoslut)
112
 
 

 

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi