Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Jobbsökarservicen tar upp kampen mot arbetslösheten

Företag sträver efter att hitta arbete åt arbetslösa i andra företag

Jobbsökarservicen strävar efter att hitta arbete åt långtidsarbetslösa och unga arbetssökande. För servicen har anvisats 225 000 euro för resten av året. Med denna summa kan man sysselsätta ca 120 arbetslösa för sex månader eller 240 för minimitiden, dvs. fyra månader.

pari

Följeslagarkortet

Med följeslagarkortet kan person med långvarig sjukdom eller svår handikapp och som behöver assistent, ta en assistent med i stadens idrottsplatser och kulturevenemang.

Tisdagen den 7.10.2014 kl. 10-15

På svenska i Poiju

Poiju fortsätter med svenskspråkig verksamhet en gång i månaden. Poiju finns på Humlegårdsgatan 7b. Alla är hjärtligt välkomna att delta i denna verksamhet, ingen anmälan behövs.

Andra upplyftningar

Kom och arbeta hos oss

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår:112
Åboregionens samjour:
02 313 8800
Socialjour
(tjänstetid kl. 8.30-16)
02 262 6003
Åboregionens socialjour (utanför tjänstetid och under veckoslut)
112

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi