Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

suomi | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

 

Service för personer med minnesstörningar

Minnesstörningar utgör i allmänhet inte hinder för hemmaboende. Åldringar med minnesstörningar kan få hjälp för att klara sig hemma bl.a. så, att hemservicen gör regelbunda hembesök.

Demensdaghemmet stimulerar och stöder de kvarvarande färdigheterna. Klienterna avhämtas i sitt hem och får transport till daghemmet. Demensdagvården ger också veckan en regelbunden rytm. Speciellt för en åldring som får närståendevård innebär korttidsvårdperioderna omväxling och en behövlig vilopaus för närståendevårdaren. 
 

Då minnesstörningarna blir svårare behöver de äldre speciell omvårdnad och uppföljning. Hemmaboendet upphör och de äldre kan då flytta till en vårdplats som är avsedd för personer med svår demens. Det finns vårdplatser i de kommunala servicehusen, grupphemmen och åldringshemmen. Staden köper också demensvårdplatser i privata servicehus.

För att ansöka om en vårdplats kontaktas öppenvårdsledaren inom det egna bostadsområdet eller åldringsvårdens socialarbetare.

Minneskoordinator


suomenkielinen versio | svensk version

Sivua viimeksi päivitetty 27.8.2013 10:43 ja sivu on julkaistu 14.11.2006 9:26

Muut nostot

 

 

sininen talo

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi