Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

suomi | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

 

Stöd för närståendevård

Stödet för närståendevård är ett vårdarvode, som betalas för att trygga vården i hemmet för eller omsorgen om en åldring, en handikappad eller en sjuk person, och/eller service som bestäms i vård- och serviceplanen.

Stödet betalas till en vårdare som kan vara en anhörig eller en annan person som står den vårdbehövande nära. Stödets storlek bestäms enligt den vårdbehövandes behov av hjälp och stöd. Till ansökan fogas ett läkarutlåtande. Ansökan jämte bilagor inlämnas till öppenvårdsledaren som därefter kontaktar den person som ansöker om stöd för närståendevård och kommer överens om ett hembesök. Vårdarvodet är skattepliktig inkomst.

Med den person som ansöker om stöd för närståendevård ingås i allmänhet ett avtal som gäller tillsvidare. Beslutet om avtal om närståendevård och beviljande av stöd fattas av öppenvårdsledaren. Till avtalet om närståendevård hör alltid en vård- och serviceplan.

Närståendevårdaren har rätt till tre lediga dagar i månaden, då närståendevården är bindande dygnet runt.

Närmare upplysningar om stöd för närståendevård ger öppenvårdsledaren inom det egna bostadsområdet. Ansökningsblanketter och kriterier:

Ansökningsblankett(doc)            pdf
Blankett för läkarutlåtande(doc)   pdf

Beviljande av stöd för närståendevård och kriterier för arvodesklasserna (doc)

Betalningsklasskriterierna för stöd för närståendevård till personer under 18 år (pdf)

Servicesedlar för stöd för närståendevård

Servicesedlar för stöd för närståendevård


suomenkielinen versio | svensk version

Sivua viimeksi päivitetty 6.11.2014 9:46 ja sivu on julkaistu 14.11.2006 9:25

Muut nostot

 

Omaishoito

Närståendevård tryggar den handikappades eller åldringens vård hemma längre, än det annars vore möjligt.

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi