Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

suomi | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

 

Servicehus

Staden har förutom sju servicehem, grupphemmet Seiko samt tre grupphem för dementa.

Servicehusen erbjuder de boende en ändamålsenlig bostad och behövlig service samt möjlighet till måltider. I sällskapsrummen kan de boende umgås och delta i olika evenemang. De boende ingår hyresavtal med staden. Förutom hyran betalar de boende separat för den service de använder.

Att flytta till ett servicehus

Att flytta till ett servicehus blir aktuellt, om det är svårt att klara av de dagliga sysslorna i det egna hemmet. Svårigheterna kan bero på t.ex. bristfälliga badrum, svåra trappor eller användning av hjälpmedel. En förutsättning är att det utöver en servicebostad också finns ett stort behov av hemvårdsservice. 

Valet av de boende görs tillsammans av åldringsvårdens socialarbetare och hemvårdens personal.

För närmare upplysningar kontakta öppenvårdsledaren inom det egna bostadsområdet eller åldringsvårdens socialarbetare.

Rekrytering till arbetsplatser inom öppenvården.


suomenkielinen versio | svensk version

Sivua viimeksi päivitetty 4.12.2006 13:35 ja sivu on julkaistu 31.10.2006 9:53

Muut nostot

 

Asukkaita

Att bo i ett servicehus innebär för den boende en hinderfri boende omgivning. Servicen finns närmare tillhands och stöder klientens självständiga boende.

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi