Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

suomi | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

 

Service för krigsinvalider

Enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst ersätts för krigsinvalider med invaliditetsgrad på minst 20 procent de kostnader som föranleds av de i socialvårdslagen avsedda serviceformerna hemservice, boendeservice och stöd för närståendevård så, att för de krigsinvalider som får dem är servicen gratis.

Med hemservice avses:

  • arbetshjälp som sker i klientens hem
  • personlig omsorg och personligt stöd
  • serviceformer som arrangeras som stödservice: måltids-, städ-, bad-, klädvårds-, färdtjänst-, ledsagarservice
  • service med anknytning till rekreation.

Hjälp med arbeten i den ordinarie bostaden och med utearbeten kan också fås.

Måltidsservicen för krigsinvalider arrangeras i Åbo i stadens regi eller med hjälp av lunchsedlar.

Krigsinvalider med invaliditetsgrad på minst 30 procent får gratis korttidsvårdperioder i institutionsvård.

Beträffande städservice kontaktas öppenvårdsledaren tfn 02 262 6725.


suomenkielinen versio | svensk version

Sivua viimeksi päivitetty 6.2.2015 8:59 ja sivu on julkaistu 14.11.2006 9:27

Muut nostot

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi