Simo Helenius

Simo Helenius: Tuulessa, 1992. Turun kaupungin taidekokoelma. Kuva: Raakkel Närhi (rajattu).
8.6.–16.9.2018

Simo Helenius

Utställningen omspänner skulptören Simo Helenius hela karriär. Helenius är mest känd för sina träskulpturer som konstnären skapar av rivna stockar och fällda parkträd. I utställningen visas även färgstarka verk i konstgjort läder, uppkomna under pop-perioden på 1970-talet.

Under sommaren presenterar Wäinö Aaltonens museum en retrospektiv utställning av skulptören Simo Helenius konst med verk från sex decennier. Det äldsta arbetet är träskulpturen På tu man hand från 1966, det nyaste är Från stegevolution till hjulteknologi som färdigställts enkom för utställningen. Förra gången en större utställning av konstnärens arbeten anordnades var 1992 på Åbo konstmuseum.

Simo Helenius föddes 1942 i Koskis och studerade vid Åbo Konstförenings ritskola åren 1966–69. Sin debututställning höll han 1969 på Wäinö Aaltonens museum tillsammans med studiekamraten Leo Jokinen. Samma år fick Helenius anställning som vaktmästare på WAM, ett arbete som han skötte fram till början av 1980-talet.

Via pop och betong till träskulptur
I början av 1970-talet blev Helenius intresserad av popkonsten, som för honom innebar ett avsteg från studietidens klassiska uttryckssätt. Han använde sig av material som grant konstläder och vardagsföremål, från tvättfat till kakformar – alla dessa återfinns till exempel i Formula (1971), ett av de mest centrala verken under hans konstnärsbana. Efter popperiodens färgglädje återgick Helenius till ett mer klassiskt uttryckssätt och skapade realistiska porträtt och personavbildningar av betong.

Träskulptör blev Helenius i början av 1980-talet. Han köpte en billast stockar från ett rivningshus och började med grovt handlag omvandla dem till stora figurer. Så uppkom bland annat Mannen med kroppåsen (1982) och Seglaren (1983). Verksviten renderade honom Statens konstpris 1984. Efter stockarna började konstnären bearbeta träd som fällts i stadens parker. I och med det nya materialet förändrades hans formspråk i riktning mot större förenkling. Ett bra exempel på detta är Mannen som plog (1985), som han skapat av stammen till en förgrenad skogsalm.

Från rot till krona
Under 1990-talet fortsatte konstnären att arbeta med träd men koncentrerade sig nu på rötterna och trädkronorna; till exempel verket I blåsten (1992) är skapat av en askrot. I början av 2000-talet gjorde konstnären stora verkhelheter som tog utställningsrummet helt i besittning. Temana varierade från antikrigsställningstagande till luftslottsbyggande och livets slumpmässighet. Hans konst fick nu mer begreppsmässiga nyanser än tidigare; ett exempel på detta är sviten Korthus och luftslott (2006).

Simo Helenius konstnärliga verksamhet präglas av mångsidighet, insiktsfull materialhantering och ett ständigt intresse för att avbilda framförallt människor – med en lekfull krydda och mild humor. Helenius arbetar efter fyllda 75 fortfarande aktivt med skulptur.

Visningar
på svenska söndagarna 17.6, 29.7, 26.8 och 16.9 kl. 15
på finska alla söndagar kl. 14 (ej 24.6)

I samband med utställningen utges en publikation på 50 sidor som belyser konstnärens karriär och produktion:
Simo Helenius
Skribent och redaktör: Johanna Seppä. Grafisk planering: Ulla Kujansuu
ISBN 978-951-595-205-9 / ISSN 1797-9641. Åbo museicentrals årsbok Aboa 2017 / 81.

 

Bild: Simo Helenius: Tuulessa (detalj), 1992.
Åbo stads konstsamling. Fotografi: TMK / Raakkel Närhi.

 

Pris: 
  • vuxen 9 €
  • studerande, pensionärer, arbetslösa, värnpliktiga 4 €
  • barn 7–15 år 2 €
  • familjebiljett 22 €
Arrangör: 
(02) 262 0850
Plats: 
Adress: 
Itäinen Rantakatu 38, Turku
Webbplats: 
Evenemangs FB-sida: