Inbördeskrig

Inbördeskrig, banner
5.10.2018–13.1.2019

Inbördeskrig

I Wäinö Aaltonens museum öppnas fredagen den 5.10.2018 en utställning som med hjälp av samtidskonsten behandlar följderna av inbördeskrig och andra beväpnade konflikter ur offrens perspektiv. Utställningens verk är diskussionsöppnare och fungerar som frågeställare.

Våren 2018 hade 100 år förflutit sedan det finska inbördeskriget. Därefter har det pågått cirka femtio beväpnade konflikter som kan betecknas som inbördeskrig i världen. En del av dessa har fortsatt i decennier. Varje krig har varit en humanitär katastrof. Ett inbördeskrig är ett krig utan segrare. Det är alltid en mänsklig tragedi som berör på individ-, familje-, släkt- och nationsnivå – och till och med globalt.

Miljontals människor lever i mitten av krigets kaos. I inbördeskrig är offren och deras mördare alla vanliga människor, män, kvinnor och barn. Vem som helst kan drabbas. Vi vet alla att krig är fel men ändå förs det alltid nya krig. Därför måste vi veta. Därför måste vi komma ihåg.

Verken öppnar diskussionen och fungerar som frågeställare
Trots att minnet av Finlands inbördeskrig för tillfället är aktuellt riktas blicken i den här konstutställningen på våra dagar. Parallellt med finländska bildkonstnärers verk om vårt eget inbördeskrig visas nu internationella toppkonstnärers verk som återspeglar pågående konflikter. Uppmärksamheten riktas på krigets offer, de civila, dem som hemsöks av krig och dem som flyr det. Verken hötter inte med näven och ger inte direkta svar utan öppnar diskussionen och fungerar som frågeställare. Trots det tunga och svåra ämnet visas inte brutalt eller våldsamt bildmaterial.

Utställningens konstnärer är Adel Abidin, Francis Alÿs, Candice Breitz, Kaisaleena Halinen, Ismo Kajander, Harro Koskinen, Heikki Marila, Anssi Pulkkinen, Hodhayfa Salih, Paavo Räbinä och Juha Welling.. Målningar, fotografier, videoinspelningar, skulpturer och installationer ställs ut. Utställningen har sammanställts av forskare Jonni Saloluoma vid Åbo museicentral.

Ett av utställningens centralaste verk är Candice Breitzs anslående videoinstallation Love Story, 2016 i vilken bl.a. Julianne Moore och Alec Baldwin uppträder. Med sitt verk frågar Breitz vem det är vi lyssnar på och med vems röst vi talar. Är berättelserna mer spektakulära än riktiga människors verkliga upplevelser om de återges av en känd skådespelare från Hollywood?

För den tid som utställningen pågår står Anssi Pulkkinens uppseendeväckande installation Streetview (Reassembled), 2017, vars material består av ruinerna av ett hem som kriget i Syrien förstörde, på gatan framför Wäinö Aaltonens museum.

Diskussioner som öppnar utställningens innehåll och teman

 • Vad var det som egentligen hände? Vad kan jag göra? Diskussionsmöte 24.10 kl. 17–18.30
  På diskussionsmötet som ordnas på FN-dagen berättar människor som arbetar i hjälporganisationer om vad som verkligen pågår i konfliktområdena och vad vi kan göra för att hjälpa. I mötet deltar Amnesty International, Finlands Röda Kors och Kyrkans Utlandshjälp.
 • Kan konsten förändra världen? Diskussionsmöte 7.11 kl. 17–18.30
  På diskussionsmötet samtalar utställningens konstnärer om konstens påverkningsmöjligheter och om människors lidande får utnyttjas som material i konsten – även om avsikten är god.

Utställningsvisningar

 • Kuratorvisning 20.10 kl. 12
  Utställningens kurator, forskare Jonni Saloluoma berättar om utställningens planeringsprocess och om verkens bakgrund.
 • Visningar på svenska 28.10, 25.11 och 13.1 kl. 15
Pris: 
 • vuxna 9 €
 • grupper -25 %
 • rabatterat pris 4 €
 • barn, 7–15 år 4 €
 • barn under 7 år har fri entré
 • familjer 22 €
Arrangör: 
Wäinö Aaltonens museum
(02) 262 0850
Plats: 
Adress: 
Itäinen Rantakatu 38, Turku
Webbplats: 
Evenemangs FB-sida: