Utställningar

Allmänna visningar

  • Visningar på svenska 24.2, 31.3, 28.4 och 19.5 kl. 15.
  • Ingår i biljettpriset.

8.2-19.5
Salla Tykkä

Utställningen är den första retrospektiva överblicken i Finland över den internationellt erkända Salla Tykkäs (f. 1973) produktion. Tykkä arbetar i huvudsak med video och fotografi. Utställningens tidigaste verk är från 1990-talets slut och det nyaste verket Untitled (White – Alps) från år 2019.

I sina verk med rörlig bild använder Tykkä sig av spelfilmernas narrativa metoder men avviker från den bekanta dramaturgiska kurvan. Verkens narrativ innehåller ofta mera tomrum än slutresultat bekanta från fiktionen. Känsloladdningar och spänningar byggs upp med hjälp av ett noggrann bildberättande och ljudplanering istället för dialog. Tykkä utnyttjar material som vanligtvis används i dokumentärfilmer, såsom arkivbilder och intervjuer.

Utställningens genomgripande teman är blick, makt och kön. Vem ser och på vilket sätt? Vem är målet för blicken? I sina tidiga verk har Tykkä behandlat den sexualiserande blicken. Till produktionen hör också självbiografiska verk där konstnären behandlar bland annat det våld, den disciplin och kontroll som riktar sig mot kroppen. I sina senare verk har konstnären funderat på betydelsen av den värderande västerländska och kolonialistiska blicken och dess problematik.

Dialogen mellan Tykkä och Samuli Saastamoinen som filmat många av verken finns att läsa på utställningen i form av en bok.

Allmänna visningar

  • Visningar på svenska 24.2, 31.3, 28.4 och 19.5 kl. 15.
  • Ingår i biljettpriset.
Nyckelord: