Utställningar

Salla Tykkä / Evenemang och visningar

 • Konstnärsmöten lördagarna 23.2 och 27.4 kl. 13
 • Visningar på svenska 24.2, 31.3, 28.4 och 19.5 kl. 15
 • Filmföreställningar av serien Trilogia
  lördagar kl. 14, 15 och 16
  onsdagarna 27.2, 27.3, 24.4 och 15.5 kl. 17

Allmänna visningar

 • Visningar på svenska 24.2, 31.3, 28.4 och 19.5 kl. 15.
 • Ingår i biljettpriset.

8.2-19.5
Salla Tykkä

Utställningen är den första retrospektiva överblicken i Finland över den internationellt erkända Salla Tykkäs (f. 1973) produktion. Tykkä arbetar i huvudsak med video och fotografi. Utställningens tidigaste verk är från 1990-talets slut och det nyaste verket Untitled (White – Alps) från år 2019.

I sina verk med rörlig bild använder Tykkä sig av spelfilmernas narrativa metoder men avviker från den bekanta dramaturgiska kurvan. Verkens narrativ innehåller ofta mera tomrum än slutresultat bekanta från fiktionen. Känsloladdningar och spänningar byggs upp med hjälp av ett noggrant bildberättande och ljudplanering istället för dialog. Tykkä utnyttjar material som vanligtvis används i dokumentärfilmer, såsom arkivbilder och intervjuer.

I helheten ingår även fotografier. Vid sidan av andra teman har Tykkä genom hela sin karriär även avbildat sig själv. Självporträtten är personhistoriska, men liksom Tykkäs övriga verk behandlar även de frågan om kontroll, makt och disciplin i förhållande till kroppen.

Utställningens genomgripande teman är blick, makt och kön. Vem ser och på vilket sätt? Vem är målet för blicken? I sina tidiga verk har Tykkä behandlat den sexualiserande blicken I sina senare verk har konstnären funderat på betydelsen av den värderande västerländska och kolonialistiska blicken och dess problematik.

Tykkäs senaste verk Untitled (White – Alps) förflyttar perspektivet från det personliga till de kulturella betydelser som förknippas med ett vidare landskap och till de kulturbundna föreställningarna om universum. Reseberättelsen, som spelats in på analog film, utspelar sig i en varmluftsballong som rör sig med luftströmmarna över ett alplandskap i gryningen.

Videokonstens samtidshistoria utgör även en del av utställningen. Serien Trilogia, som spelats in på film, visas endast vid föreställningar, vilket framhäver filmtittandet som en kollektiv upplevelse och filmen som en tidsbunden konstform. Dialogen mellan Tykkä och Samuli Saastamoinen som filmat många av verken finns att läsa på utställningen i form av en bok.

WAM X
Vincent Moon and Priscilla Telmon: Híbridos
15.3–9.6

Utställningen Híbridos är de franska konstnärerna Priscilla Telmons och Vincent Moons intensiva resa till Brasiliens spirituella värld. Filmen, som upplevs med varje cell i kroppen, är en audiovisuell sammanfattning av fyra års forskning. Den dyker in i djungeln, havet och städer med hjälp av landets ursprungsbefolknings heliga ritualer samt shamaners och mystikers rytmer.

Berättelsen i filmen Híbridos, the Spirits of Brazil (2018) fortlöper med hjälp av ljud, rytm och rörelse och försöker få kontakt med den värld som är osynlig för människoögat. Konstnärerna har försökt sudda ut gränsen mellan tittaren och den man tittar på. Kameravinkeln kommer nära och drar nästan med sig tittaren i ett starkt, musikaliskt transtillstånd.

Under en aktuell tid av omvälvningar, klimatförändring och ökade kulturella och sociala skillnader återgår vi till de djupa frågorna om människans förhållande till sin omgivning. Beroende på kulturen har människan genom ritualer, ceremonier och riter försökt få kontakt med det osynliga och samtidigt utforska sin plats i förhållande till universumet. Híbridos är en resa för att hitta detta förhållande och å andra sidan också för att upprätthålla det. I miljöfilosofi, där människan ses som en del av de övriga organismerna, finns många likheter med ursprungsfolkens tanke om att upprätthålla ett naturförhållande och förstå människan som en oskiljbar del av hela kosmologin. Att omfamna vikten av samexistens är den grundläggande förutsättningen för hållbar utveckling och ett jämställt samhälle.

I samband med utställningen finns ett omfattande arkivmaterial i anknytning till verket med intervjuer, videor och musik tillgänglig.

Híbridos är inledningen för en för det finländska konstmuseumfältet ny, internationell verksamhetsmodell. WAMx:s ledtanke är att årligen bjuda in en internationell expert för att planera program i samarbete med museet. Temat för 2019 är symbiotisk samexistens och växelverkan mellan människan och andra livsformer. Programmet har planerats i samarbete med Gina Buenfeld, kurator vid brittiska Camden Arts Centre.

Allmänna visningar

 • Visningar på svenska 24.2, 31.3, 28.4 och 19.5 kl. 15.
 • Ingår i biljettpriset.
Nyckelord: