På kommande

7.6-22.9.2019
HC Berg

Hans-Christian Bergs (f. 1971) produktion får stort utrymme i en utställning som utöver de centrala verken från Bergs karriär även presenterar hans allra färskaste produktion. I Bergs verk förenar sig dekorativa och anekdotiska antydningar i enkla universella former och ett distinkt färgspråk. Optiska illusioner som framkallas av konstverken rör sig lekfullt längs gränserna till sinnenas mottaglighet och utgör en utmaning för det traditionella sättet att betrakta konst.

11.10.2019–19.1.2020
När är nu

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: