Turun kaupungin tilaamassa tutkimushankkeessa kirjoitetaan Suomen vanhimman kaupungin ja turkulaisten lähihistoriaa. Hankkeen tavoite on tuottaa lukijoiden käsissä kuluva ja tieteellisesti korkeatasoinen kirja jatkoksi kaupungin historian jo 11 niteen laajuiseen sarjaan.

Tarkastelussa ovat turkulainen kulttuuri, politiikka, kaupunkiympäristö, elinkeinoelämä, palvelut, kansalaistoiminta, koulut ja korkeakoulut paikallisesta, mutta maanlaajuiseen ja kansainväliseen kontekstiin kiinnittyvästä näkökulmasta.

Hankkeen työryhmä on koottu Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineen professoreista ja tutkijoista. Työryhmään kuuluu myös kaavoitukseen ja rakentamisen erikoistunut maantieteen alan professori. Lähihistoria, jota voisi määritellä myös meidän aikamme tai nykyajan historiaksi on poliittisen historialle tyypillistä aihepiiriä. Sitä ovat myös politiikkaan sekä kaupungin hallinnon ja kaupunkilaisten vuorovaikutukseen liittyvä tutkimus. Turun kaupungin historian edelliseen, 1980-luvulla ilmestyneeseen osaan verrattuna uudempi historiantutkimus hyödyntää myös laajempia lähdeaineistoja: Tutkijat käyttävät aineistona esimerkiksi arkistomateriaaleja, sanomalehtiä, haastatteluja ja valokuvia. Lopputuloksena on Turun lähihistorian tarina eri tahojen ja ilmiöiden vuorovaikutuksessa kehittyvästä kaupungista ja turkulaisuudesta 1970-luvulta nykypäivään.

Onko sinulla hallussasi materiaalia, mikä voisi kiinnostaa tutkijoita?
Tutkimusryhmään voi olla yhteydessä sähköpostilla turhist@utu.fi tai puhelimitse puh. 050 436 0737.

Päivystämme myös Wäinö Aaltosen museolla 7.3.2019 klo 10–14.

 

Kuva: Turun opaskartan ilmakuvas vuodelta 1973.