WAM tuo maaliskuussa 2019 suomalaiselle taidekentälle uuden toimintamallin nimellä WAMx. Johtavana ajatuksena on kutsua vuosittain kansainvälinen asiantuntija suunnittelemaan näyttelyohjelmistoa yhteistyössä museon kanssa.

Yhteistyön kautta haetaan uusia teemoja ja ajankohtaisia näkökulmia käsitteleviä kokonaisuuksia kiinnostavilta tekijöiltä. Tavoitteena on luoda nopeatahtisesti korkeatasoinen näyttelyohjelmisto, joka sisältää kokeilevaa, särmikästä ja sisällöltään puhuttelevaa nykytaidetta.

Nimi WAMx viittaa toimintakonseptin tavoitteisiin luoda risteys X, joka tuo yhteen ja luo uusia verkostoja taidemuseoiden, kuraattoreiden ja taiteilijoiden välille. Merkkinä X viittaa myös tuntemattomaan. Tuntematon on mahdollisuus totuttujen käytäntöjen rajat ylittävään toimintaan, joka parhaimmillaan luo areenan jollekin arvaamattomalle ja mahdollistaa samalla uuden syntymisen. WAMx on mahdollisuus kokea, kokeilla, nähdä ja ajatella toisin.

WAMx esittelee näyttelykattauksia kansainvälisiltä ja suomalaisilta mielenkiintoisilta taiteen tekijöiltä. Ulkopuolinen asiantuntija tuo mukanaan omat taiteilija- ja näyttelyehdotuksensa sekä kontaktinsa. WAM puolestaan tuo risteykseen paikalliset kontaktinsa sekä mahdollistaa tutustumisen Suomen sekä Turun alueen elävään ja monipuoliseen kuvataidekenttään.

Rinnakkaiselo ja vuorovaikutus

Vuoden 2019 teemana on ihmisen ja muiden elämänmuotojen välinen rinnakkaiselo ja vuorovaikutus. Ensimmäinen asiantuntija on brittiläinen Gina Buenfeld, joka työskentelee kuraattorina Camden Art Centerissä, Lontoossa. Ohjelmiston aloittaa ranskalaistaiteilijoiden Vincent Moonin ja Priscilla Telmonin Hibridos -videoteos, joka tarkastelee näkyvän ja näkymättömän suhdetta. Näyttely avautuu yleisölle 15.3.2019.

Näyttelyohjelmisto on esillä WAMissa aiemmin studiona tunnetussa pienemmässä näyttelytilassa, joka palasi Turun museokeskuksen hallintaan vuoden 2019 alussa. Sen myötä tilalle kehitettiin uusi taidekenttää rikastuttava monipuolisempi toimintamalli. Avautuva nykytaiteen risteymä mahdollistaa niin ulkomaisten tuulahdusten tuonnin kuin kotimaisten näkemysten viennin. Nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio Frame Finland on ollut mukana yhteistyökontaktien solmimisessa.

Kaupunginosa/Alue: