Näyttelyt

Salla Tykän näyttelyn opastukset ja tapahtumat

  • Taiteilijatapaamiset lauantaina 23.2. ja 27.4. klo 13
  • Yleisöopastukset sunnuntaisin klo 14
  • Trilogia -sarjan elokuvaesitykset
    lauantaisin klo 14, 15 ja 16
    keskiviikkoisin 27.2., 27.3., 24.4. ja 15.5. klo 17

Allmän visning på svenska

  • 24.2, 31.3, 28.4 och 19.5 kl. 15.

8.2.–19.5.2019
Salla Tykkä

Näyttely on ensimmäinen laaja retrospektiivinen katsaus kansainvälisesti tunnetun Salla Tykän (s. 1973) tuotantoon Suomessa. Tykkä työskentelee pääasiassa videon ja valokuvan parissa. Näyttelyn varhaisimmat teokset ovat 1990-luvun lopulta ja uusin teos Untitled (White – Alps) on vuodelta 2019.

Videoteoksissaan Tykkä käyttää elokuvien narratiivisia keinoja, mutta poikkeaa niiden totutusta juonikaaresta. Kerronta sisältää usein ennemminkin aukkoja kuin fiktiosta tuttuja loppuratkaisuja. Dialogin sijaan teosten tunnelataus ja jännitteet rakennetaan tarkan kuvakerronnan ja äänisuunnittelun avulla. Tykkä hyödyntää myös dokumenttielokuvien materiaalia kuten arkistokuvaa ja haastatteluja.

Kokonaisuudessa on mukana myös valokuvateoksia. Eri teemojen rinnalla Tykkä on kuvannut läpi uransa myös itseään. Omakuvat ovat henkilöhistoriallisia, mutta yhteistä muuhun tuotantoon on kysymys kehoon kohdistuvasta kontrollista, vallasta ja kurinalaisuudesta.

Näyttelyn läpäiseviä teemoja ovat katse, valta ja sukupuoli. Kuka katsoo ja miten? Kuka on katseen kohde? Varhaisimmissa teoksissaan Tykkä on käsitellyt sukupuolittunutta katsetta. Myöhemmässä tuotannossaan taiteilija on pohtinut länsimaisen ja kolonialistisen katseen arvottavaa merkitystä sekä sen ongelmallisuutta.

Tykän uusin teos Untitled (White - Alps) siirtää näkökulman henkilökohtaisesta laajempaan maisemaan liitettyihin kulttuurisiin merkityksiin ja kulttuurisidonnaisiin käsityksiin maailmankaikkeudesta. Analogiselle filmille kuvattu matkakertomus etenee kuumailmapallossa ilmavirtojen mukana tarkastellen aamunsarastuksessa valkenevaa alppimaisemaa.

Videotaiteen lähihistoria on myös osa näyttelyä. Filmille kuvattu Trilogia-sarja esitetään vain näytöksinä, mikä korostaa elokuvan katsomista kollektiivisena kokemuksena ja aikaan sidottuna esitysmuotona. Monien teosten kuvaajana toimineen Samuli Saastamoisen ja taiteilijan välinen dialogi on yleisön luettavissa näyttelyyn tehdyssä kirjassa.

WAM X
Vincent Moon and Priscilla Telmon: Híbridos
15.3.–9.6.

Híbridos on ranskalaistaiteilijoiden Priscilla Telmonin ja Vincent Moonin intensiivinen matka Brasilian spirituaaliseen maailmaan. Kehon joka solulla koettava elokuva on neljän vuoden tutkimuksen audiovisuaalinen kiteymä, joka sukeltaa maan alkuperäisväestön pyhien rituaalien, shamaanien ja mystikoiden rytmien johdattelemana viidakosta merelle ja kaupunkiin.

Installoidun Híbridos the Spirits of Brazil (2018) -elokuvan tarina etenee äänen, rytmin ja liikkeen avulla, tavoitellen yhteyttä ihmissilmälle näkymättömään maailmaan. Taiteilijat ovat pyrkineet häivyttämään rajaa katsojan ja katsottavan välillä. Kuvakulma tarkentuu lähelle, lähes imaisten katsojan mukaan voimakkaaseen musiikilliseen transsitilaan.

Ajankohtaisen murroksen, ilmastonmuutoksen sekä voimistuneen kulttuuri-sosiaalisen erottelun, aikana palaamme perimmäisiin kysymyksiin ihmisen suhteesta ympäristöönsä. Kulttuurista riippuen ihminen on pyrkinyt rituaaleilla, seremonioilla ja riiteillä, löytämään yhteyden näkymättömään ja samalla tutkimaan paikkaansa suhteessa universumiin. Híbridos on matka tämän yhteyden etsimiseen ja toisaalta myös yhteyden ylläpitämiseen. Ympäristöfilosofisesta ajattelusta, jossa ihminen nähdään osaksi muita eliölajeja, löytyy paljon yhtäläisyyksiä alkuperäiskansojen ajatteluun ylläpitää luontosuhdetta ja ymmärtää ihminen erottamattomaksi osaksi koko kosmologiaa. Rinnakkaiselon tärkeyden omaksuminen on kestävän kehityksen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan perusedellytys.

Yleisö voi tutustua näyttelyssä myös teokseen liittyvään laajaan virtuaaliseen arkistomateriaaliin, joka sisältää haastatteluita, videoita sekä musiikkia.

Híbridos-näyttely aloittaa suomalaisella taidemuseokentällä uuden kansainvälisen toimintamallin. WAMx :n johtavana ajatuksena on kutsua vuosittain kansainvälinen asiantuntija suunnittelemaan ohjelmistoa yhteistyössä museon kanssa. Vuoden 2019 teemana on ihmisen ja muiden elämänmuotojen välinen symbioottinen rinnakkaiselo ja vuorovaikutus. Ohjelmisto on suunniteltu yhteistyössä brittiläisen Camden Arts Centerin kuraattorin
Gina Buenfeldin kanssa.