WAMx

WAMx on uudenlainen, taidekenttää rikastuttava monipuolinen toimintamalli ja prosessi. Johtavana ajatuksena on kutsua vuosittain kansainvälinen asiantuntija suunnittelemaan näyttelyohjelmistoa yhdessä WAMin kuraattoreiden kanssa. Näyttelyohjelmisto on esillä WAMissa aiemmin studiona tunnetussa näyttelytilassa.

Yhteistyön kautta haetaan uusia teemoja ja ajankohtaisia näkökulmia käsitteleviä kokonaisuuksia kiinnostavilta tekijöiltä. Luomme nopeatahtisesti korkeatasoinen näyttelyohjelmisto, joka sisältää kokeilevaa, särmikästä ja sisällöltään puhuttelevaa nykytaidetta.

Olet täällä

Nimi viittaa tavoitteiseen luoda risteys X, joka tuo yhteen ja luo uusia verkostoja taidemuseoiden, kuraattoreiden ja taiteilijoiden välille. X viittaa myös tuntemattomaan – tuntematon on mahdollisuus totuttujen käytäntöjen rajat ylittävään toimintaan, joka parhaimmillaan luo areenan jollekin arvaamattomalle ja mahdollistaa samalla uuden syntymisen. WAMx on mahdollisuus kokea, kokeilla, nähdä ja ajatella toisin.

WAMx esittelee näyttelykattauksia kansainvälisiltä ja suomalaisilta mielenkiintoisilta taiteen tekijöiltä. Ulkopuolinen asiantuntija tuo mukanaan omat taiteilija- ja näyttelyehdotuksensa sekä kontaktinsa. WAM puolestaan tuo risteykseen paikalliset kontaktinsa sekä mahdollistaa tutustumisen Suomen sekä Turun alueen elävään ja monipuoliseen kuvataidekenttään. Avautuva nykytaiteen risteymä mahdollistaa niin ulkomaisten tuulahdusten tuonnin kuin kotimaisten näkemysten viennin.

Nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio Frame Finland on ollut mukana yhteistyökontaktien solmimisessa.