We are not one or the other, but both and many

We are ethically, politically and philosophically interested in engaging with non-human entities

Kunnioitamme vierailevaa kuraattoria englanninkielisellä postauksella. Suomenkielinen käännös löytyy alkuperäisen alta.

Have you visited our studio space since it became the home of WAMx, the exhibition project we opened in March this year? WAMx is a project in which we invite an international expert to collaborate with us in the planning of a one-year exhibition programme presented alongside the main exhibitions at WAM. This year we invited Gina Buenfeld, who works as a curator at Camden Arts Centre in London. Together we designed a program of five exhibitions collected under the title Origin Story.

We would like to take the opportunity to present Gina’s thoughts on the current exhibition programme and why it is relevant today. Without further ado, enjoy Gina's inspiring discussion.

* * *

Origin Story

Origin Story is a lens through which a series of exhibitions presented at WAMx will explore the co-existence of different worldviews and the diverse forms of life that are constituted along with them.

An origin story explains why something is the way it is: why the world has the distinct characteristics and qualities that it does and the place of human beings within it. Many mythologies, folk tales and the scientific community create narratives that explain how the world, its creatures and its plants, came into existence, and why things in the cosmos behave the way they do. Origin Story reflects on Finland’s unique situation at the frontier of Europe and the East, on the indigenous Sami culture in the north and on southern influences from across the Baltic Sea. The exhibition programme embraces the notion that we are not one or the other, but both and many. It invites us to question our understanding of materiality (matter and form) and non-materiality (the transcendent or spiritual) and our appreciation of a more-than-human world.

The first three exhibitions of 2019 reflect how sound can provide access to modes of understanding that do not require language but allow expressions to be felt in an unmediated state. Sound has the potential to traverse borders and the cultural differences amongst people and between the taxonomic kingdoms of animal and plant.
 
The inaugural exhibition by Priscilla Telmon and Vincent MoonHíbridos – presents selected chapters from an ambitious four-year project in which the artists amassed a vast filmic and musical archive in Brazil. The exhibition creates a portrait of the South American country as a place of co-existence, documenting diverse spiritual traditions and their interwoven roots. Tuomas A. Laitinen’s installation Habitat Cascade is an ecosystem of interconnected components - objects, video and sounds - that he tends to like a gardener. The artist’s site-specific installation combines an ambient sound environment and material elements, inspired by artistic research into cognition in cephalopods. Maeve Brennan’s practice often engages with specialists in other spheres, calling for multi-disciplinary responses to the complex ecosystems that we are part of. In the recent film Listening in the Dark, Brennan studies the echolocation used by bats, reflecting on what is beyond or outside the scope of our innate perception and sound as a medium that can reveal otherwise hidden worlds. The last exhibition of the series is by Rebecca Birch, who retells complex narratives through landscapes and the communities that live in them. Her presentation at WAMx essentially involves a yellow lichen that has appeared in and guided her practice since 2011.

The urgent need to address our current environmental condition has catalysed a turn towards what is beyond human.

The artists of WAMx 2019 re-connect us with the narratives we use to make sense of our world. Their works engage both human and non-human entities, drawing on the inquisitiveness that drives humanity forward both to discoveries in the scientific community and through the traditions that survive in indigenous cultures. The urgent need to address our current environmental condition has catalysed a turn towards what is beyond human. We are ethically, politically and philosophically interested in engaging with non-human entities and exploring what lies outside our innate experience. A dialogue between cosmologies and a renewal of animist principles within western philosophical thought might provide an opportunity to test the everyday assumptions we make as part of our own worldview.

- Gina Buenfeld

Gina Buenfeld is a curator at Camden Arts Centre, London. Since 2015, she has been researching the place of plants within indigenous cultures in Europe and South America and the function of abstract art and music in facilitating communication between the animal and plant kingdoms. This has included field research in Finnish Lapland (Samí shamanism) and extended periods in the Colombian, Peruvian and Brazilian areas of the Amazon Rainforest.

* * *

More stories: WAMx in and outside the cube

Currently WAMx space has been gently transformed by Tuomas A. Laitinen, whose installation environment Habitat Cascade shows us what life may look like from a fresh perspective. The display is running until 25th of August. In addition to the exhibitions taking place inside WAMx, the programme is spreading outside the white cube. Visit us or follow our social media channels for more information an installation opening soon at platform Ekoluoto. We'll leave you looking forward with this small taster of a video piece which will be presented with the installation inside WAM. We can't wait!

Still image from a soon-to-be-presented video by Terike Haapoja and Laura Gustafsson.

* * *

Oletko jo huomannut, että studiotilassamme on maaliskuusta lähtien asunut WAMx, uusin näyttelyprojektimme? WAMx on vuosittain uusiutuva hanke, jossa kutsumme kansainvälisen asiantuntijan osallistumaan vuoden kestoisen näyttelyohjelman suunnitteluun WAMin päänäyttelyiden rinnalle. Tänä vuonna kutsuimme kumppaniksemme Lontoolaisen Camden Arts Centren kuraattorin Gina Buenfeldin. Yhdessä visioimme viiden näyttelyn kokonaisuuden nimeltä Origin Story.

Iloksemme voimme jakaa Ginan ajatuksia ajankohtaisesta näyttelyohjelamsta ja sen merkityksistä. Pihemmittä puheitta, nauttikaa Ginan inspiroivasta esittelystä.

Priscilla Telmon ja Vincent Moon Híbridos 2019 Kuva: Ville Mäkilä / TMK

Origin Story

Origin Story – alkuperän tarina – on linssi, jonka läpi WAMx:ssä esiteltävä näyttelysarja tarkkailee eri maailmankatsomusten rinnakkaiseloa ja niiden rinnalla luotuja elämän ja elämisen muotoja.

Origin story selittää miksi jokin on niin kuin se on: miksi maailmalla on tietyt piirteet ja ominaisuudet, ja miksi ihmiset sijoittuvat siihen niin kuin sijoittuvat. Monet mytologiat, kansantarinat ja tieteelliset yhteisöt luovat kertomuksia, jotka selittävät miten maailma, sen olennot ja kasvit syntyivät ja miksi asiat kosmoksessa käyttäytyvät niin kuin ne käyttäytyvät. Origin Story heijastaa Suomen ainutlaatuista sijaintia Euroopan ja Idän välisellä rintamalla, jolla saamelaiskulttuuri sekä Itämereltä saapuneet virtaukset kohtaavat. Näyttelyohjelma vaalii ajatusta siitä, että emme ole yksi tietty tai jokin toinen vaan molempia ja monia. Se kutsuu meidät kyseenalaistamaan ymmärryksemme materiaalisuudesta (aine ja muoto) ja aineettomuudesta (transkendenttinen ja hengellinen) sekä arvostamaan maailmaa, jossa on muitakin tapoja olla kuin meidän oma ihmiskeskeinen tapamme.

Ensimmäiset kolme näyttelyä pohdiskelevat äänen mahdollisuutta tarjota pääsyä sellaisiin tapoihin ymmärtää, jotka eivät vaadi sanoja vaan joissa kommunikaatio tapahtuu ilman välitystä, suoraan tunteiden kautta. Ääni voi mahdollistaa rajojen ylittämisen, niin taksonomisten valtakuntien poikki kuin erilaisuuksien halki, sekä eläinten ja kasvien välillä että eri kulttuureita edustavien ihmisten joukossa.

Näyttelysarjan avaa Priscilla Telmonin ja Vincent Moonin Híbridos, joka esittelee valittuja paloja taiteilijoiden kunnianhimoisesta nelivuotisesta projektista, jossa he keräsivät suuren elokuva- ja musiikkiarkiston Brasiliassa. Näyttely luo kuvan Brasiliasta rinnakkaiselon paikkana ja dokumentoi erilaisia hengellisiä perinteitä sekä niiden yhteen punottuja juuria. Tuomas A. Laitisen tilateos Habitat Cascade on yhdistetyistä osista – esineistä, videosta ja äänestä - koostuva ekosysteemi, jota taiteilija hoitaa puutarhurin tavoin. Taiteilijan tilallisessa kokonaisuudessa tunnelmallinen äänimaisema yhdistyy aineellisiin elementteihin, heijastaen pääjalkaisten tajuntaan kohdistuvaa taiteellista tutkimusta. Maeve Brennanin työskentely kytkeytyy usein muiden alojen asiantuntijoihin, vaatien monialaisia toimia oman monimutkaisen ekojärjestelmämme ymmärtämiseksi. Tuoreessa elokuvassaan Listening in the Dark Brennan tutkii lepakoiden kaikuluotausta ja pohtii sitä, mitä oman luonnollisen havaintokykymme ulkopuolella tai lisäksi on, sekä ääntä mediana, joka voi paljastaa muuten piilossa olevia maailmoja. Sarjan päättää Rebecca Birchin näyttely. Taiteilija välittää moniulotteisia kertomuksia maisema-alueista ja siellä asuvista yhteisöistä. Birchin näyttelyn olennaisena osana on keltainen jäkälä, joka on esiintynyt hänen töissään ja vaikuttanut häneen työskentelyynsä vuodesta 2011 lähtien.

Kiireellinen tarve käsitellä tämänhetkistä luonnontilaa vie meitä inhimillisyyden toiselle puolen.

Vuonna 2019 WAMx:n taiteilijat saattavat meidät pohtimaan tarinoita, joita hyödynnämme ymmärtääksemme maailmaamme. Heidän työnsä kytkeytyvät sekä ihmisiin että toisiin lajeihin, nojautuen ihmiskuntaa eteenpäin vievään tiedonhaluisuuteen, kohti löydöksiä tieteellisissä yhteisöissä ja havainnoimalla arvokkaita alkuperäiskulttuurien perinteitä. Kiireellinen tarve käsitellä tämänhetkistä luonnontilaa vie meitä inhimillisyyden toiselle puolen. Olemme eettisesti, poliittisesti ja filosofisesti kiinnostuneita monilajisesta elämästä ja halukkaita tutkimaan oman ymmärryskykymme ulkopuolelle ulottuvaa. Kosmologioiden välinen vuoropuhelu ja animististen ajatusten tuominen takaisin länsimaalaiseen filosofiaan voisi mahdollistaa jokapäiväisten olettamusten testaamisen ja oman maailmankatsomuksemme haastamisen.

- Gina Buenfeld

Gina Buenfeld toimii näyttelykuraattorina Camden Arts Centre:ssä Lontoossa. Vuodesta 2015 lähtien Buenfeld on tutkinut kasvien merkitystä eurooppalaisissa ja eteläamerikkalaisissa alkuperäiskulttuureissa sekä abstraktin taiteen ja musiikin merkittävyyttä ihmisten ja kasvien välisessä kommunikaatiossa. Työhön on kuulunut kenttätutkimusta Suomen lapissa ja pidempiä jaksoja Amazonin sademetsässä Colombian, Perun ja Brasilian alueilla.

* * *

Lisää tarinoita: WAMx kuution sisällä ja sen ulkopuolella

WAMx:ssä esittelemme tällä hetkellä Tuomas A. Laitisen ja hänen installaationsa Habitat Cascade, joka virkistää silmiämme ja näyttää, miltä maailma voisi näyttää toisin silmin. Näyttely on katsottavissa aina 25.8. asti. WAMx:n koti on WAMin studiossa, mutta näyttelyohjelma levittäytyy myös WAMin aulaan ja museon ulkopuolelle. Elokuussa Ekoluodon valtaa uusi installaatio, josta näytämme otoksen englanninkielisen tekstin päätteeksi. Siitä pian lisää sekä museossa että sosialisen median kanavillamme. Odotamme innolla!

 

WAMx exhibitions/näyttelyt 2019

Now / Nyt:
Tuomas A. Laitinen Habitat Cascade 14.6.-25.8.

Next / Tulevat:
Terike Haapoja ja Laura Gustafsson 15.8.-15.9.2019
Maeve Brennan Listening in the Dark 30.8.-17.11.2019
Rebecca Birch 22.11.2019-9.2.2020

 

Tietoa kirjoittajasta

Gina
Buenfeld
Curator
Camden Arts Centre