Yhteistyö on voimaa!

Taiteilijan kannalta lopputulos on samaan aikaan sekä hänen itsensä ohjaama että yllätys

Klassinen näkemys taiteilijasta yleensä kuvaa hänet yksin työskenteleväksi, vain työnsä kanssa keskustelevaksi henkilöksi, joka ammentaa taiteensa elementit joko mielikuvituksestaan tai havainnoistaan. Tämä on toki edelleen totta joidenkin taiteilijoiden osalta, mutta suuri osa nykytaiteilijoista työskentelee tiiviissä yhteistyössä monien muiden kanssa.

Nykyteosten luonne ja tekniikka tarvitsee usein monialaista ja pitkälle vietyä erityisosaamista sekä asiantuntemusta, joka ei aina voi olla vain yhden henkilön hallussa. Yhteistyö tai yhteisöllisyys tuo myös aivan uusia mahdollisuuksia taiteen luonteeseen ja toteuttamistapoihin.

Hertta Kiiski ja Jenna Sutela ovat paitsi taiteilijakollegoja myös ystäviä. He tekevät yhteistyötä myös taiteen parissa ja kokevat yhteistyönsä hedelmälliseksi ja tärkeäksi. Heistä kummankin työskentelytapaan kuuluu teosten toteuttaminen yhdessä monien eri tahojen kanssa.

WAMin näyttelyyn Hertta toteutti museon akvaarioon installaation, joka loi kalojen elinympäristön uudenlaiseksi. Hän halusi varmistaa kalojen hyvinvoinnin muuttuvissa olosuhteissa ja työskenteli tiiviissä yhteistyössä akvaarioalan asiantuntijan Jani Kaupin kanssa. Tässä tapauksessa myös museon akvaarion kalat ovat tavallaan taiteilijan yhteistyökumppaneita. Useissa Hertan teoksissa on myös mukana hänen tyttärensä ja veljentyttärensä, jotka tuovat oman panoksensa teoksiin.

Jennan teos Nam-Gut (the microbial breakdown of language) kuvaa kombutsa-juoman hiivan ja sokerin aikaansaamien käymisreaktioiden vaikutuksia tietokoneohjelmassa. Nämä reaktiot muokkaavat taiteilijan kirjoittamaa runoa yhä uudelleen, pilkkovat sitä sekä luovat samalla uutta kieltä. Taiteilijan kannalta lopputulos on samaan aikaan sekä hänen itsensä ohjaama että yllätys. Jenna tekee yhteistyötä mm. monien tieteentekijöiden kanssa teostensa mahdollistamiseksi.

Kalat tai kombutsan käymisprosessi eivät välttämättä toimi odotustemme mukaisesti. Tämä tuo työskentelyyn uutta sattumanvaraisuutta ja taiteilijan on tavallaan luovutettava osa työn hallinnasta pois. Uudessa tilanteessa on myös ennennäkemättömiä mahdollisuuksia uusiin oivalluksiin ja näköaloihin. Mitään tästä ei kuitenkaan tapahtuisi ilman taiteilijan alkuperäistä ajatusta ja pohdintaa. Tässä mielessä taiteilija on edelleen - kuten aina ennenkin - taiteen primus motor ja luova visionääri.

Tule museolle tapaamaan taiteilijat Hertta Kiiski ja Jenna Sutela keskiviikkona 12.9. klo 17!

 

Näyttelyamanuenssi Susanna Hujala

Tietoa kirjoittajasta

Susanna
Hujala
näyttelyamanuenssi
Wäinö Aaltosen museo