Osäker horisont

Kati Rooverin teoskuva Salt of My Eyes
6.3.–16.5.2021

Osäker horisont

Utställningen Osäker horisont utforskar det föränderliga havet omkring oss.

Saker som vi har tagit för givna och till och med betraktat som oföränderliga kommer i framtiden att vara osäkra och förändringskedjorna överraskande.

Förändringar i horisonten och känslotillstånd som speglas genom havets förmedling utforskas i utställningen med hjälp av verk av internationella och finländska nutidskonstnärer.

Havsvattnen har enligt forskare gått över i antropocen – en geologisk period där människans verksamhet påverkar jordens olika områden mer än vad naturkrafterna gör. Nestori Syrjälä lyfter också fram som centralt i sitt verk, människans ansvar för sina egna handlingar, vars inverkan på havens ekosystem sträcker sig från mikroorganismnivån till de största havsdäggdjurens överlevnad. Under Marjolijn Dijkmans och Toril Johannessens förstoringsglas finns de mikroorganismer som producerar största delen av syret på vår jord. Kati Roovers verk å sin sida tar oss på en resa till knölvalarnas värld och reflekterar över människans och naturens samexistens.

Från nära till fjärran

Vårt närmaste hav, Östersjön, är världens näst största brackvattensbassäng, vars lågsalthaltiga vatten byts långsamt och är känsligt för förändringar. Tuula Närhinen har i sin produktion på ett mångsidigt sätt undersökt Östersjöns smärtpunkter och fenomen. Också Renja Leino och Lilli Haapala uppmärksammar vår närliggande kusts sårbarhet.

Världshaven, som såväl förenande som åtskiljande områden, har varit rutter för kunskap, makt, trafik, fiske, handel och även rädsla.  Ens sociokulturella och samhälleliga position, liksom ens belägenhet avgör vilka betydelser man tillskriver havet. Sasha Hubers och Mohau Modisakengs verk utforskar dessa teman. I och med klimatförändringen förändras levnadsmöjligheterna. Detta beräknas under de kommande årtionden att påverka på ett avgörande sätt miljoner människors livsmiljöer, för att inte tala om försvagningen av havens mångformighet.

Vi och världshaven är en del av samma kretslopp. Vad som i framtiden kommer att synas vid horisonten och under den böljande ytan står i relation till de val vi gör idag. Vyer mot horisonten erbjuder: Timo Aho & Pekka Niittyvirta, Lauri Astala, Camille Auer, Marjolijn Dijkman & Toril Johannessen, Hreinn Friðfinnsson, Lilli Haapala, Corinna Helenelund, Sasha Huber, David Kasprzak, Ange Leccia, Radical Ocean Futures, Renja Leino, Mohau Modisakeng, Anna Niskanen, Tuula Närhinen, Kati Roover, Nestori Syrjälä, Janna Syvänoja och Julia Weckman.

I samarbete: John Nurminens stiftelse och Håll Skärgården Ren rf

Foto: Kati Roover, Salt of my Eyes, 2020.

Obs! WAM är öppet för besökare med förhandsbokad tid.

Utställningsbroschyr Osäker horisont / Utställningstexter

WAM broschyr våren 2021

Pris

  • vuxen 10 €
  • studerande, pensionärer, arbetslösa, värnpliktiga 5 €
  • barn 7–15 år 4 €
  • familjebiljett 24 €
02 262 0850
Plats: 
Adress: 
Itäinen Rantakatu 38, Turku
Evenemangs FB-sida: 
Webbplats: 
Evenemagnets Twitter-sida: 
Event Instagram page: 
Detta kan intressera dig: 
Apteekkimuseo Pipping
Visit museums with advance booking
02.03.2021

Pharmacy Museum and the Qwensel House, Biological Museum, Luostarinmäki, Turku Castle, WAM and Brinkkala Gallery are open to the public, but the number of visitors is limited. All visitors need to book a timed slot for their visit in advance.