Totalt 55 konstinstitutioner eller arbetsgrupper har blivit utsedda att medverka i projektet Konsttestarna som har initierats av Suomen Kulttuurirahasto i samarbete med Svenska kulturfonden.

Institutionerna kommer under läsåret 2017–2018 att nå ut till totalt 65 000 åttondeklassister och deras lärare.

Organisationerna inom konstbranschen fick under sommaren 2016 komma med förslag på hur de skulle bidra till att förverkliga projektet Konsttestarna. 135 konstinstitutioner och -organisationer lämnade in sina förslag. Bland de 55 som valdes att delta i projektet finns både svensk- och finskspråkiga organisationer och en del institutioner som producerar samma föreställning både på svenska och på finska.

Målet med projektet är att erbjuda skoleleverna en oförglömlig konstupplevelse, som i bästa fall leder till ett livslångt intresse för kultur. Vid urvalet lades huvudsakligen vikt vid den konstnärliga kvaliteten, hur man planerar att ta emot ungdomarna och vilket slags publikarbete de erbjuds under sitt kulturbesök. Varje organisation ska ha kapacitet för att under ett år kunna ta emot en betydande andel åttondeklassister från det egna landskapet. 

Storsatsningen Konsttestarna, som finansieras av Svenska kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto, möjliggör två besök i konstinstitutioner för tre årskullar åttondeklassister. Det ena besöket gör eleverna i det egna landskapet, det andra i huvudstadsregionen. Under tre år kommer projektet att nå ut till 200 000 unga och deras lärare. Totalbudgeten är 15–20 miljoner euro och projektet är en del av festprogrammet under jubileumsåret Finland 100. Det nationella nätverket för barnkulturcenter i Finland koordinerar projektet. 

Till Konsttestarnas webbplats