WAMs visuella identitet uppdateras 50-årsjubileet till ära. Den nya loggan, de grafiska elementen och färgvärlden tas i bruk i museets marknadsföring och kommunikation från och med början av år 2017, samt gradvis även på webbplatsen.

WAMs visualitet efterbildar Åbo stads grafiska profil. Nytt och eget är logon, som är ledd ur museets initialer. Den nya profilen reflekterar konstmuseets fräscha grepp och tidsandan.

- Stadens konstmuseum WAM vill vara ett lättbesökt museum och en dynamisk aktör inom Åbos kulturfält. I och med förnyelsen är det lättare att föra fram utställnings- och händelseprogrammet, berättar museidirektör Olli Immonen.

Den nya grafiska profilen har planerats av SFB Satumaa Family Business.

- Loggan sicksackar glatt i nutidskonstens sömmar, säger Minna Koivurinta från Satumaa.

- Wäinö Aaltonens museum finns till för alla, och konst kan ses från vilken vinkel som helst. Profilens fräscha färger och ett mångsidigt och formbart visuellt tema med fingret på tidens puls kommunicerar om detta, kommenterar Koivurinta.

Wäinö Aaltonens museums nya visuella identitet syns i utställningar och evenemang, samt i övrig kommunikation och i marknadsföring. 

 

 

Nyckelord: