Då WAMs populära utställningar är stängda, vill vi hämta en bit av dem hem till er. Tips från WAMs verkstad- videoserien bekantar oss med Hyäryllistä-gruppens och Anneli Nygrens utställningar, och ger verkstadstips att pröva på hemma. Videorna passar både som undervisningsmaterial för olika årskurser och för alla som är intresserade att pyssla hemma.

Mitt livs souvenirer
I videon bekantar vi oss med Hyäryllistä-gruppens konstverk Vardagen förgyller minnena (2004). Konstverket består av flertal små föremål som konstnärerna smalt under årens lopp. Till föremålen hör minnen från konstnärernas liv. Inspirerat av konstverket gör man i verkstaden egna souvenirer med två olika tekniker.

Skissa ett självporträtt
Hyäryllistä-gruppens konstverk Skissbok (2018–2020) består av upphängda skisser. I verket finns flera porträtt, och därför skissar man porträtt även i verkstaden genom olika skisstekniker.

Kul, klipp och klistra
Mediakonstnären Anneli Nygren är känd för sina klippanimationer. I denna video bekantar vi oss med hennes serie Pappersötisar och gör en egen pappersdocka. Dessutom får vi veta hurdana magasiner Anneli har gjort och vi får även vara redaktörer för våra egna tidningar.

 

Foto: HYÄRYLLISTÄ, Korkeasaari, Koski-Vähälä, Kurunsaari, Lukkari: Vardagen förgyller minnena, 2004, installation, panorama. Finlands fotografiska museum. Foto: TMK/Ville Mäkilä.